Prehľad činnosti Včelárskej paseky - Králová pri Senci október 2016

 

Prednáška o včelích produktoch vo výžive a prevencií chorôb človeka s praktickou ukážkou

Prehľad činnosti Včelárskej paseky - Králová pri Senci september 2016

 

V priestoroch Včelárskej paseky boli uskutočnené  prednášky a podujatia:
2.9.2016 Návšteva  včelárov a obchodníkov z Izraela. Pri návšteve  prebehla prezentácia včelárstva  na Slovensku . Prednášku viedla a tlmočila  Ing. Boboková.

 

3.9.2016 Prednáška o včelách  pre skupinu turistov 11 dospelých a 12 detí zo Senca. Prednášku pre hostí uskutočnil R.Moravčík starší.

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci august 2016

V ubytovacích priestoroch Včelárskej Paseky bolo v auguste 2016 realizované plné obsadenie prenocovaní a k ubytovaniu bolo vydané príslušné množstvo stravovacích jednotiek.


Vo výstavných priestoroch boli uskutočnené prednášky a podujatia:
4.8.2016 Prednáška pre 15 osôb z Brezna, ako úvod do problematiky včelárenia. Prednášal Rudolf Moravčík starší

 

Touto cestou Vás chceme pozvať na prednášku Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka.
Prednáška sa uskutoční dňa 16.10.2016 o 9:00 hod. na Včelárskej paseke v Královej pri Senci.
Prednášať bude  Gabriel Nemčík z Lemešian  kontakt: 0902 064 591.
 
Pre včelárov bude prichystané občerstvenie  čaj a káva.Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Včelám zdar.
 
S úctou k Vám Milan Rusnák.

Preklady k príprave žiadostí na dar úľov od národných včelárskych zväzov pre Slovenský zväz včelárov sú zatiaľ v slovenskom, anglickom, francúzskom, ruskom, maďarskom, talianskom, španielskom, hebrejskom, greckom, norskom, rumunskom, srbskom a nemeckom jazyku.

Chcem poprosiť priateľov z Vašich organizácii so znalosťou anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, polského, španielskeho jazyka, ale aj dalších jazykov aby pomohli s prekladom.

 

Nové preklady alebo pripomienky k existujúcim poprosím zasielať na emaly:

Prednáška o hypertermii spojená s praktickou ukážkou

Dňa 7.9.2016 o 16:30 sa v Královej pri Senci na Včelárskej paseke uskutočnila prednáška, ktorú odprezentovala Helena Proková Mališová.
Metóda ničenia klieštika hypertermiou je zohrievanie včelieho plodu teplom, na takú úroveň a dobu, aby bol klieštik trvalo poškodený a včelí plod zostal zachovaný.
Helena Proková Mališová sa tejto metóde venuje od jej vzniku pomáhala profesorovi Wiemmerovi a z Rakúska ju priniesla na Slovensko. Túto metódu využíva pri včelárení aj Dušan Dedinský, ktorý jej pomáhal pri prednáške.

Príprava žiadostí na dar úľov od národných včelárskych zväzov pre Slovenský zväz včelárov
Dňa 11.9.2016 o 9 00 hod. sa uskutoční stretnutie ochotných  priateľov včelárov, ktorí budú vedieť napísať  listy v cudzích rečiach. Plánujeme poslať všetkým národným včelárskym zväzom vo svete list s prosbou, aby nám poslali svoj historický národný úľ v replike(zadarmo).
Národné úle budú vystavené na Včelárskej Paseke a budú natrené farbami štátu ktorého zväz úľ poslal.

Pozývame Vás na prednášku o hypertermii spojenú s praktickou ukážkou použitia Varroakontrolora.
Prednášať bude Ing. Helena Proková-Malisová, na praktickú ukážku budú použité včely Rudolfa Moravčíka staršieho.
Prednáška  sa bude konať 7.9.2016 o 16:30 hod, na Včelárskej  paseke v Královej pri Senci a bude trvať cca 2,5 hod.

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci júl 2016

1.7.2016 Prednáška pre 16 detía 4 dospelých - mikrobus z Pezinka

6.7.2016  Výmena skúseností so včelármi z Trnavy a Prešova a okolia a včelárov z okolia Banskej Štiavnice. Následne návšteva včelnícV Prešove a B. Štiavnici. Účasť osôb Matula Ľ. Pajov T. a Moravčík starší.

7.7.2016 Základná škola Dolné Orešany – letný výlet 51 osôb - autobus. Prednášky o včelárení vykonal Rudolf Moravčík starší.