Zväzové poháre v predaji uz od 6.5.2021 na Včelárskej paseke

V Bratislavskom kraji si zväzové poháre môžete zakúpit uz od 6.5.2021 na Včelárskej paseke – Múzeum včelárstva na Slovensku pri Kráľovej pri Senci
Predaj v dňoch: Pondelok – Piatok 9.00 – 17.00 (po dohovore aj inokedy)
Tel: 0902 580 204
e-mail: medmoravcik@gmail.com