Regionálna výstava a odborná konferencia 9.8.2014

V súvislosti s prípravou osláv 145. výročia založenia a 95. výročia znovuobnovenia celoslovenskej včelárskej organizácie sa uskutoční odborná konferencia  „Prírode blízke včelárstvo“.

 

Informácie o konaní budú priebežne aktualizované.

 

V súvislosti s prípravou osláv 145. výročia založenia a 95. výročia znovuobnovenia celoslovenskej včelárskej organizácie sa uskutoční odborná konferencia  „Prírode blízke včelárstvo“.

 

Informácie o konaní budú priebežne aktualizované.