145 vyrocie zalozenia a 95 vyrocnie obnovenia vcelarskej organizacie na Slovensku

Oslava 145. výročie založenia a 95. výročie obnovenia včelárskej organizácie na Slovensku

sa konala na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci 9. augusta 2014

oslavy 145 vyrocia 1

Program

Oslava 145. výročie založenia a 95. výročie obnovenia včelárskej organizácie na Slovensku

sa konala na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci 9. augusta 2014

oslavy 145 vyrocia 1

Program

9:30 – 9.45

Ing. Ľudovít Gál, predseda Slovenského zväzu včelárov: Privítanie účastníkov

9:45 – 10:15

Martin Piovarči, podpredseda Slovenského zväzu včelárov: Založenie včelárskej organizácie a jej historický význam

10.15-10.30

Príhovory hostí

10:30 – 10:45

Odovzdanie vyznamenaní

10.45-11.00

Otvorenie regionálnej konferencie Prírode blízke včelárstvo, privítanie prednášajúcich

11:00 – 11:45

Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.: Liečivé rastliny a včely

12.00 – 12.45

MUDr. Li Jianzhong : Apiterapia v čínskej medicíne

13:00 – 13.45

Ing. Roman Slavík, PhD.: Využití včel a jejich produktů při biomonitoringu škodlivých látek v životním prostředí

14.00 – 14.45

RNDr. Juraj Majtán, PhD.: Slovenský medovicový med v klinickej praxi

15.00

Záver konferencie

oslavy 145 vyrocia 2

 

oslavy 145 vyrocia 3

 

oslavy 145 vyrocia 4

 

Ďalšie obrázky z konferencie nájdete v priloženej prezentácii.