Vcelarska Paseka pre verejnost 10.6.2017

Podujatie Včelárska Paseka pre verejnosť sa bude konať v sobotu 10.6.2017


Paseka pre verejnost1

 

Podujatie Včelárska Paseka pre verejnosť sa bude konať v sobotu 10.6.2017


Paseka pre verejnost1

 

Druhý júnový víkend (10. – 11. 6. 2017) bude na Slovensku tradične patriť historicky zaujímavým parkom a záhradám. Hlavným cieľom podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je spoločne osláviť význam a hodnoty parkov a záhrad na Slovensku. Organizátorom podujatia je od roku 2007 nezisková organizácia Národný Trust venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Po druhýkrát sa odbornej aj laickej verejnosti predstaví aj Včelárska Paseka v Kráľovej pri Senci.

 

Program podujatia Včelárska Paseka pre verejnosť v sobotu 10.6.2017:
10.00 – 10.30 – „História a význam múzea a arboréta Včelárskej Paseky“ – Ing. Zuzana Juríčková, PhD., Rudolf Moravčík
10.30 – 11.30 – „Sú tu včely pre nás, alebo my pre včely?“ – význam včiel a ich produktov z pohľadu včelárov i laikov a súčasné problémy chovu včiel na Slovensku – Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
11.30 – 12.00 „Liečenie včelami – účinky a súvislosti“ – využívanie energie včiel ako jednej z foriem apiterapie – Ing. Juraj Gašperík, CSc.
12.00 – 13.00 „Liečivé účinky slovenského medovicového medu“ – výskum kvality slovenských medov a výsledky použitia medovicového medu v medicínskej praxi – Ing. Juraj Majtán, PhD.
13.00 – 14.00 stretnutie záujemcov o činnosť v Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti, o.z.
10.00 – 17.00 prehliadky Arboréta včelársky významných drevín so sprievodcom
10.00 – 17.00 premietanie filmu Včely a ľudia od Ing. M. Mačičku, CSc.
10.00 – 17.00 rodinné pikniky pri ohniskách v parku občerstvenie, predaj suvenírov
Podrobné informácie o ďalších sprístupnených parkoch a záhradách vo vašom okolí nájdete na www.vopz.sk

Ing Zuzana Juríčková, PhD.