Poďakovanie BSK za pomoc s projektom osláv 99.výročia založenia Spolku včelárov

POĎAKOVANIE  Bratislavskému samosprávnemu kraju.

BSK

Slovenský zväz včelárov ďakuje za pomoc v projekte osláv 99.výročia založenia Spolku včelárov, ktorý sa realizuje s finančnou podporou  Bratislavského samosprávneho kraja.