Prednášky nielen pre začiatočníkov 2

Prednášky nielen pre začiatočníkov 2

Dňa 26.5.2018 od 8:30 do 17:00 sa na Včelárskej Paseke uskutoční seminár Prednášky nielen
pre začiatočníkov 2 – cyklus prednášok od skúsených včelárov – Rudolf Moravčík st. a kolektív.


Témy prednášok:

  • Význam včiel pre prírodu, človeka a prehliadka Včelárskej Paseky
  • Aktuálne formy podpory a pomoci začínajúcim včelárom
  • Technológia včelárenia, praktické ukážky zamerané na presun včelstiev, získavanie včelích produktov, tvorba oddielkov a chov matiek z vlastného plemenného materiálu
  • Apiterapia, včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka, praktické ukážky výroby

Na seminári si bude možné zakúpiť obed v cene 5 eur.
Svoju účasť prosím dopredu nahláste na telefónnom čísle 0903 778 049, 0902 580 204, alebo mailom na adresu medmoravcik@gmail.com

Pozn.

Na prednášku pozývame najmä účastníkov predchádzajúcich kurzov organizovaných na Včelárskej Paseke