Poďakovanie

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

BSK logo


Milí priatelia

Vďaka hlasovaniu verejnosti získal projekt „Stretnutia vo svete včiel“  204 hlasov. V okrese BA IV. sa tak umiestnil na 10. mieste s nárokom na plnú finančnú podporu BSK, t.j. 3 500 €. Počas najbližších týždňov tak budú aj vďaka vám na Včelárskej paseke inštalované prvky detského ihriska a záhradný gril.

 

Ďakujeme!

 

Slovenský zväz včelárov