Preskolenie AUVL z Bratislavskeho a Trnavskeho kraja v Kralovej pri Senci

Preškolenie asistentov veterinárneho lekára z Bratislavského a Trnavského kraja v Královej pri Senci

Preskolenie AUVL 1

 

Regionálne zložky Trnavského a Bratislavského kraja v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom z Banskej Bystrice zorganizovali 18.1. – 19.1.2014 v skanzene v Královej pri Senci kurz – Preškolenie asistentov veterinárneho lekára Bratislavského kraja.

 

Preškolenie asistentov veterinárneho lekára z Bratislavského a Trnavského kraja v Královej pri Senci

Preskolenie AUVL 1

 

Regionálne zložky Trnavského a Bratislavského kraja v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom z Banskej Bystrice zorganizovali 18.1. – 19.1.2014 v skanzene v Královej pri Senci kurz – Preškolenie asistentov veterinárneho lekára Bratislavského kraja.

 

Prednášali:
MVDr. Erika Papierniková – legislatíva včelárenia,
RNDr. Tatiana Čermáková – včely a pesticídy,
MVDr. Martin Staroň – zdravotná problematika včiel.

Účastníci boli informovaní o zmenách v legislatíve a o nových povinnostiach z toho vyplývajúcich. Skolenie bolo úspešne zavŕšené testom a naši asistenti tak budú oprávnený ďalšie tri roky vykonávať svoju činnosť.

 

Preskolenie AUVL 2