Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci . (Apríl 2016 – jún 2016)

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci. (Apríl 2016 – jún 2016)

 

3.4.2016 Prednáška pre začínajúcich i pokročilých včelárov: prednášajúci: Rudolf Moravčík starší, Ing. Engelman, Ing. Turner Rudolf, Ing. Matula. Prednášajúci vysvetľovali a prakticky na včelách ukázali správnu včelársku prax, zdravovedu pri chove včiel, získavanie a správne používanie apiproduktov pri apiterapii. Prednášky boli v čase od 9 00 hod. do 19 00 hod. Účasť bola z niekoľkých okresov BA kraja v počte do 50 osôb.

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci. (Apríl 2016 – jún 2016)

 

3.4.2016 Prednáška pre začínajúcich i pokročilých včelárov: prednášajúci: Rudolf Moravčík starší, Ing. Engelman, Ing. Turner Rudolf, Ing. Matula. Prednášajúci vysvetľovali a prakticky na včelách ukázali správnu včelársku prax, zdravovedu pri chove včiel, získavanie a správne používanie apiproduktov pri apiterapii. Prednášky boli v čase od 9 00 hod. do 19 00 hod. Účasť bola z niekoľkých okresov BA kraja v počte do 50 osôb.

 

6.4.2016 Navštívilo Včel. Paseku Králová pri Senci gymnázium z BA v počte 40 študentov v sprievode 2 pedagogických pracovníkov. Prednáška trvala 3,5 hodiny a moderoval ju Rudolf Moravčík mladší.

 

8.4.2016 Rádio Regina – spracovanie osobného profilu p. Janka Bleyova zo Žiliny. Vstupy tvorili program pre 1 hod. vysielanie v RTVS a pripravených bolo 4 hod. materiálov pre vysielanie RTVS. Natáčania sa zúčastnil R. Moravčík str.
Návšteva autobusového zájazdu z Kalinova z Poľska. Prednáška bola aj s pohostením.Prednášku zabezpečoval Rudolf Moravčík ml. Zájazd pozostával zo 44 osôb.

 

15.4.2016 Rozlúčkové posedenie so včelárskou prednáškou pre firmu Provident z BA. 26 účastníkov.

 

22.4.2016 – 24.4.2016 Apiterapia a prírodná terapia. Abstinent club – trojdňový pobyt so stravovaním.35 účastníkov.

 

23.4.2016 Súkromná návšteva Ing. Smola a kol. Prednáška o Včelárskej Paseke a jej histórii. Účastníkov 60.
Prednášal R. Moravčík str.

Základná škola z Veľkých Levárov. Prednáška 2 hod. pre deti 9-12 rokov. Účastníkov 48.

Prednášajúci R. Moravčík str. aj ml. 

 

26.4.2016 Návšteva VP zo ZŠ Dostojevského z BA. Prehliadka a prednáška pre 46 účastníkov. Prednášku uskutočnil R. Moravčík ml.

 

29.4.2016 Pracovné stretnutie s prednáškou o mede – polícia Senec. účastníkov 30.

 

30.4.2016 Oslava 60 narodenín p. Wiszioveka z Poľska. 26 účastníkov.

 

13.5.2016 Prednáška o včelách pre 60 osôb z Coral Travel pod vedením p. Skálovej z Bratislavy.

 

16.5.2016 Prednáška pre ZŠ Zeleneč. 42 účastníkov. Prednášku viedol R. Moravčík starší, v rozsahu 3,5 hod.

 

17.5.2016 Prednáška pre ZŠ Odborárska BA. 43 účastníkov. Prednášku viedol R. Moravčík starší, v rozsahu 3 hod.

 

20.5.2016 Vypracovanie projektov ZŠ J.G. Tajovského o významných pamätihodnostiach a prírode v okrese Senec. Bolo vybraných 12 rozsiahlych prác žiakov. Člen poroty R. Moravčík str.
Návšteva včelárov z ČR. 4 osoby ubytované na Vč. Paseke.

 

21.5.2016 Návšteva spojená s prednáškou z Mestského Úradu Pezinok. Účastníkov 49. Prednášku zabezpečoval R. Moravčík str.

 

25.5.2016 DSB Palisády Bratislava prednáška 3,5 hod. pre 71 osôb.
Gymnázium Vazovova BA a ZŠ Vazovova BA.Prednáška 3 hod. pre 70 osôb.

 

27.5.2016 Zasadnutie Regionálnej zložky BA SZV. Program návrh plánu práce, doplnenie komisií,návrh zmeny v stanovách a návrh na rozpočet Včely,návrhy vízie rozvoja BA SZV.
Prednáška pre ZŠ M. Hodžu BA. Účasť 25 detí.

 

30.5.2016 Prednáška pre Strednú zdravotnú školu BA. Účastníkov 51. Prednášku uskutočnil R. Moravčík ml.
ZŠ Zemianska Olča sa zúčastnila prednášky o včelách a včelárení 46 osôb.Prednášku uskutočnil R. Moravčík str.
ZŠ Bojničky.71 detí bolo zúčastnených na prednáške o histórii včelárenia. Prednášku viedol R. Moravčík str.

 

1.6.2016 Na prehliadke a prednáške o včelách sa zúčastnilo 60 detí + 7 učitelia zo ZŠ Gesejova 2 BA.
ZŠ Ivanka pri Dunaji BA. 75 detí a 6 učitelia. ZŠ a MŠ Angely Merici 62 detí a 3 učitelia.
ZŠ ul. Sv. Márie Šamorín 60 detí a učitelia. Prednášky a ukážky vykonali otec a syn Moravčíkovci.

 

2.6.2016 ZŠ Križovany prišli na prehliadku VP v počte 65 detí a 5 učiteľský dozor.

 

3.6.2016 II ročník. Dni medu na hrade Beckov. Na tomto podujatí boli použité exponáty a hist. artefakty z VP. Na ukážkach sa zúčastnil R. Moravčík str. Prednášky boli v rozsahu významu včiel, ich produktov a spracovanie produktov.

 

7.6.2016 ZŠ Veľký Biel. prednáška pre 90 detí a 10 učiteľov. Vykonal R. Moravčík.str.

 

8.6.2016 Prednáška pre osoby z Úradu pre zahraničných Slovákov BA. Zúčastnených 40 osôb

 

9.6.2016 ZŠ a MŠ Považská z Piešťan 43 detí a 5 učiteľov. ZŠ a MŠ Za Kasárňou BA 44 detí a 5 učiteľov.ZŠ Horná Kraľova 42 osôb.Prednášku a ukážku uskutočnil R. Moravčík str.

 

12.6.2016 Členská schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci. Zúčastnených 19 osôb k nariadeniu vlády 107/2014.ďalej sa tu konal nácvik programu na deň otvorených dverí na Paseke. Piesne, scénky 10 osôb v Sále Včelárskej Paseky.

 

13.6.2016 Návšteva paseky ZŠ Budmerice 44 detí a 3 učitelia.ďalej ZŠ J. Fándlyho zo Serede. Zúčastnilo sa 82 žiakov a 6 učiteľov.

 

14.6.2016 ZŠ J. Bottu z Trnavy 41 žiakov žiaci 4.ročníka a 3 učitelia.

 

15.6.2016 ZŠ Bottova Trnava 90 žiakov. Po prednáške a ochutnávke medov spev, hudba a opekanie pri ohni. Skupinu pedagógov viedla Mgr. Milka Viskupičová, ekonómka ZO SZV Pezinok a ekonómka RZ BA SZV.

 

16.6.2016 ZŠ a MŠ Sibírska 39 BA 50 žiakov a 6 učitelia. Prednáška o včelárení.

 

17.6.2016 ZŠ J.G. Tajovského 80 žiakov a 4 učitelia. Prednáška o včelách.

 

18.6.2016 Kurz mladých včelárov z Považskej Bystrice a okolia. 29 dospelých a 3 deti celoslovenskej súťaže mladých včelárov. Program od 8 30 začiatok p. Kováčová. program o včelárení do 20 00 hod.

 

19.6.2016 Pobyt 12 pracovníkov firmy Wolkwagen, ktorí sa zdržali až do 21.6.2016. Program o včelích produktoch.
Návšteva turistického odd. Bratislava. 2,5 hod. prednáška o včelárení 48 osôb.
Návšteva senior Tanečnice z Lúčnice – 16 osôb.
Návšteva turistického klubu z Pezinka a okolia 44 osôb.
Nácvik programu združenia CENACOLLO, ktorí sa uskutočnil od 19 do 20.6.2016. Zúčastnilo sa ho 10 osôb.

 

20.6.2016 Návšteva ZŠ Veternicova z BA 45 detí a 4 učitelia.

 

21.62016 V návštevnosti Paseky v Královej pri Senci bol urobený rekord a to v príchode 7 autobusov so školákmi. V tomto dni docestovali žiaci zo ZŠ Sv. Vincenta BA Spojená škola Pezinok – Modra. ZŠ Podzáhradná z Bratislavy. Na V. Paseke sa nachádzalo cez 300 detí a 30 učiteľov.

 

23.6.2016 Prehliadka pre ZŠ Ružinovská BA 55 detí a 6 pedagógov. Prehliadku a prednášku viedol R. Moravčík starší.
Stretnutie s vydavateľom turistického sprievodcu p. Kolníkom a jeho synom.
Od rána prebiehala brigáda na VP viedol ich p. Borguľa.

 

24.6.2016 SHŠ Bratislava ul. Mikov. žiaci 1 roč. trvanie prednášky bolo 3hod. Prednáška bola o používaní včelích produktov pri varení. Zúčastnilo sa jej 45 osôb.

 

25.6.2016 Deň otvorených dverí na Včelárskej Paseke. Program prednášky, koordinácia ZO SZV bratislavského kraja v RZ BA pri vytvorení žiadostí na podporu na rok 2016/2017, prednáška o púti do Santiago de Compostella, Koštovka najlepších medovín sveta a Slovenska ( Kudláč, Turner ). Návšteva účastníkov stretnutia komunity Cenaccolo na Včelárskej Paseke v počte 600 osôb.

 

28.6.2016 Porada na rokovanie o prenájme Včelárskej Paseky. Rokovanie sa uskutočnilo dňa 28.6.2016 o 15 00 hod.na Svrčej BA. Komisiu viedla Ing. Z. Juríčková. Rokovanie o dlhodobom prenájme Včelárskej Paseky. bolo naplánované s firmou Agrospol s.r.o. p. Agoč.

Plánovaná činnosť na júl a august 2016 :
Ubytovacie kapacity Včelárskej Paseky v počte 80 osôb sú prenajaté do posledného miesta. Ubytovaní sú študenti, ktorí sa zúčastňujú brigádnických prác v agrosektore v okolí.

13.8.2016 – stretnutie zväzu veterán klubu Trnavského kraja. Akcia bude prebiehať od 12 00hod. Zúčastní sa jej 60 vozidiel veteránov a 120 osôb. Okrem jedla a občerstvenia si objednali aj prednášku o včelích produktoch a ich vplyvu na zdravie ľudí.

 

Zhrnutie:

Na Včelárskej Paseke boli vykonané prednášky pre cca.1600 žiakov a študentov a cca 700 dospelých osôb zväčša pedagógov, turistov a nadšencov včelárenia. Všetci sa zúčastnili min.2,5hod. až 3,5 hod. prednášky a ukážky o včelách a včelárení. Ďakujem za túto činnosť Rudolfovi Moravčíkovi staršiemu a jeho synovi Rudolfovi Moravčíkovi mladšiemu.

 

Spracoval :

Predseda Regionálnej Zložky Bratislavského kraja

Ing. Milan Rusnák