Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci júl 2016

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci júl 2016

1.7.2016 Prednáška pre 16 detía 4 dospelých – mikrobus z Pezinka

6.7.2016  Výmena skúseností so včelármi z Trnavy a Prešova a okolia a včelárov z okolia Banskej Štiavnice. Následne návšteva včelnícV Prešove a B. Štiavnici. Účasť osôb Matula Ľ. Pajov T. a Moravčík starší.

7.7.2016 Základná škola Dolné Orešany – letný výlet 51 osôb – autobus. Prednášky o včelárení vykonal Rudolf Moravčík starší.

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci júl 2016

1.7.2016 Prednáška pre 16 detía 4 dospelých – mikrobus z Pezinka

6.7.2016  Výmena skúseností so včelármi z Trnavy a Prešova a okolia a včelárov z okolia Banskej Štiavnice. Následne návšteva včelnícV Prešove a B. Štiavnici. Účasť osôb Matula Ľ. Pajov T. a Moravčík starší.

7.7.2016 Základná škola Dolné Orešany – letný výlet 51 osôb – autobus. Prednášky o včelárení vykonal Rudolf Moravčík starší.

8.7.2016 Návšteva Základnej Školy z Podzáhradnej 51 z Bratislavy – autobus 50 osôb. Letný výlet. Prednáška a prehliadka bola pod záštitou Rudolfa Moravčíka – mladšieho.
Návšteva rodiny zo Sardínie – komerčný včelári 2 dospelý a 2 deti.Včelia farma na Sardínii má 240 včelstiev. Apicultura Luja.com Sardena
Návšteva pracovníkov z firmy BINHAM s.r.o. Bratislava, Ľubovnianska 3. Prednáška Rudolf Moravčík starší.

9.7.2016 Autobusový zájazdz Maďarskej republiky v počte 48 osôb z GYOR.Poznávacia tematika včelárstva. prednáška 2.5 hod. Prednášku vykonal Rudolf Moravčík starší.

10.7.2016 Návšteva rodín Gérard a Dudych z Francúzska. Záujem o včelárstvo. 8 osôb. Prednášku vykonal Moravčík Rudolf – mladší.

12.7.2016 Návšteva pracovnej skupiny redaktorky Martiny Mrázovej. 4 osoby fotografi a kameramani. Dokument o zdravej výžive pre časopisy a televíziu. Do záznamu poskytli materiály Rudolf Moravčík starší a mladší.

13.7.2016 Redaktorka RTVS – rádio Regina Janka Bleyova zo Žiliny v spolupráci so svojou dcérou spracovala dokument o letných aktivitách, brigádach a výmenných pobytov so zahraničnými študentmi z Maďarskej republiky.
Návšteva včelárskej rodiny Florina z Prachatíc z ČR, ktorí si po prednáške objednali aj víkendový pobyt.

14.7.2016 Súkromná základná škola BESST z Trnavy Limbova 3 si vypočuli 2 hod. prednášku od Moravčíka st. Žiaci boli v počet 40 osôb + pedagógovia.
Návšteva z Lekárnez Podunajských Biskupíc.(lekárnici ) Začínajúci včelári s manželkami. Prednáška bola ako úvod do problematiky včelárenia. Prednášku urobil Rudolf Moravčík starší.
Návšteva včelárov zo Stupavy a podpredsedu Bratislavskej regionálnej zložky Ladislava Ševčíka, ktorí sa zúčastnili neskôr zberu marhúľ v miestnom sade.

15.7.2016 Návšteva z Mexika. Prednášku a úvod do slovenského včelárenia prednášala Mgr. Boboková Michaela v časovom rozsahu 3 hod. v španielčine.
Na Paseke začal 16 dňový študijný včelárskypobyt budúci včelársky farmár Maroš Bobok.

16.7.2016 Prednáška pre cykloturistov z ČR v počte 26 osôb.

17.7.2016 Prednáška pre cykloturistov zo Senca v počte 35 osôb. Prednášku vykonal v rozpätí 2 hod. Rudolf Moravčík starší.

18.7.2016 Mikrobus 19 detí + doprovod zo Základnej školy Podzámská z Bratislavy. Prednášku vykonal Rudolf Moravčík starší.

19.7.2016 Autobusový zájazd z Královho Brodu z ČR zo školy remeselných zručností. Prednášku vykonal Rudolf Moravčík. Prednášky sa zúčastnilo 39 osôb.

20.7.2016 Autobusový zájazd z Materskej školy z Galanty pre prázdninové poznávacie zájazdy detí. Zájazd viedla p. Popluhárová a kol.

21.7.2016 Prednáška pre ubytovaných 10 hostí. Vedúci delegácie bol pán Mavran z Brezna.

23.7.2016 Poskytnutie priestorov na táborové stravovanie – celodenné pre včelárov a rodinných príslušníkovz ČR a SR. Zabezpečenie prednášky, dreva a obsluhy R. Moravčík starší.

24.7.2016 Zabezpečenie ubytovania pre 5 občanov z Rumunska a 6 osôb z Licinies.

26.7.2016 Príprava na ubytovanie veľkej skupiny brigádnikov z Brezna.

30.7.2016 Celodenné prednášky pre návštevníkov z ČR a Maďarska v počte 65 osôb.

31.7.2016 Prednáška a ubytovanie návštevy z Chorvátska 4 osoby.

 

Vyššie neboli spomenuté návštevy rodín, párov a individuálnych nadšencov a obdivovateľov včelárskej Paseky, ktorí tvorili podstatnú časť návštev a na Královej pri Senci, ktorí si urobili situačné fotky, alebo načerpali energiu a pokračovali vo svojom programe.

Ďakujeme Rudolfovi Moravčíkovi staršiemu a Rudolfovi Moravčíkovi mladšiemu za ich úprimnú pomoc pri reprezentácii včelárenia na Slovensku.

Spracoval :Ing. Milan Rusnák – predseda Bratislavskej Regionálnej Zložky SZV.
Dňa 18.8.2016 v Slovenskom Grobe