Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci oktober 2016

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci október 2016

Oktober1

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci október 2016

Oktober1

5.10.2016 poznávací turistický zájazd, 38 účastníkov detoxikačného sústredenia MUDr. Fullovej zo Senca prednáška a prehliadka, zabezpečoval R.Moravčík starší

7.10.2016 pokračovanie prednášky o včelích produktoch v hoteli Zátoka v Senci

7.10.2016 – 9.10.2016 natáčanie dokumentu „Família“

14.10.2016 škola Veľké Úľany jeden autobus, článok do školského časopisu a obecných novín o Včelárskej paseke R. Moravčík mladší
Oktober1

15.10.2016 dvojhodinová prednáška pre začínajúcich včelárov R.Moravčík mladší

16.10.2016 prednáška na tému včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka – prednášateľ Gabriel Nemčík z Lemešian, veľká sála, občerstvenie, účasť 20 včelárov

17.10.2016 Univerzita Komenského Bratislava, doškolovacie stredisko Harmónia pri Modre, návšteva 45 učiteľov, vyučujúcich slovenský jazyk z Maďarska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Rumunska a Ukrajiny, prednáška a prehliadka vonku, potom vo veľkej sále, občerstvenie, ochutnávka medu a medoviny, spolu tri hodiny na Paseke R. Moravčík starší

Oktober2

18.10.2016 ZŠ Bratislava, 41 osôb, prednáška a prehliadka skanzenu, zabezpečil R.Moravčík mladší, preloženie včelstva z prehliadacieho úľa

20.10.2016 90 minút v Harmónii, zodpovedanie dotazov, prezentácia včelích produktov, ich význam pre zdravie a racionálnu výživu R. Moravčík starší

21.10.2016 – 22.10.2016 účasť na „Medzinárodnej výstave zlepšovateľov vo včelárstve“ Jahrada 2016 v Trenčíne. Prezentácia fotografickej dokumentácie zo Včelárskej paseky, karanténnych rastlín a živočíchov aj umelecké výtvory včiel spracované dizajnérom Tomášom Libertínym. Prezentovanie vlastnej liahne na matky a ich komorovanie. R. Moravčík starší

27.10.2016 oboznámenie sa s ponukou cudzokrajných medovicových medov pre slovenský trh

31.10.2016 jednanie s pánom Ladislavom Agardim, predsedom „Vidieckej platformy“ o možnosti zapojenia včelárov regiónu BA ako aj SZV do spoločnej aktivity a jednaní s Vládou SR. R.Moravčík starší

20.10.2016, 23.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016 nacvičovanie divadelného a hudobného programu na Hrad Červený kameň 10. – 12. 11. Komunita Cenacolo

Údržbové činnosti:
Jesenné ošetrovanie okrasných drevín v skanzene, hrabanie a zametanie lístia, oprava oplotenia, zber haluzí – robené priebežne. V týchto činnostiach sa bude pokračovať aj nasledujúci mesiac nakoľko najväčší spád lístia ešte len začína.

 

Spracoval Rudolf Moravčík mladší

Dňa 6.11.2016 na Včelárskej Paseke