Prednaska o vcelich produktoch vo vyzive a prevencii chorob cloveka

Prednáška o včelích produktoch vo výžive a prevencií chorôb človeka s praktickou ukážkou

Prednaska o vyzive

Prednáška o včelích produktoch vo výžive a prevencií chorôb človeka s praktickou ukážkou

Prednaska o vyzive

Dňa 16.10.2016 o 9:00 hod. v Královej pri Senci na Včelárskej paseke sa uskutočnila prednáška, ktorú odprezentoval Gabriel Nemčík z Lemšian.
Akcia začala o 9:00 hod prednáškou – o včelích produktoch, o ich výrobe, o ich spracovaní, uskladnení a ich finalizácii. Druhá časť prednášky bola o využití včelích produktov vo výžive a prevencii chorôb človeka.
Poslucháči kládli množstvo otázok na používanie včelích produktov.
Počas prednášky sa podával čaj a káva s medom, degustovali sa medoviny od prednášajúceho a poslucháčov a koštovali sa koláče s medom.
Na prednáške boli zastúpení aj členovia iných ZO SZV z regiónu Bratislavského kraja.

 

 

 

Prednáška sa konala pod záštitou ZO SZV Pezinok a správcu Včelárskej Paseky.

Kontakt na prednášajúceho :
Gabriel Nemčík
Bretejovce 5 Lemešany
082 03
0902 064 591
g.nemcik@gmail.com

 
Vyhotovil Ing. Milan Rusnák  dňa 17.10.2016