Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci september 2016

Prehľad činnosti Včelárskej paseky – Králová pri Senci september 2016

 

V priestoroch Včelárskej paseky boli uskutočnené  prednášky a podujatia:
2.9.2016 Návšteva  včelárov a obchodníkov z Izraela. Pri návšteve  prebehla prezentácia včelárstva  na Slovensku . Prednášku viedla a tlmočila  Ing. Boboková.

 

3.9.2016 Prednáška o včelách  pre skupinu turistov 11 dospelých a 12 detí zo Senca. Prednášku pre hostí uskutočnil R.Moravčík starší.

 

Prehľad činnosti Včelárskej paseky – Králová pri Senci september 2016

 

V priestoroch Včelárskej paseky boli uskutočnené  prednášky a podujatia:
2.9.2016 Návšteva  včelárov a obchodníkov z Izraela. Pri návšteve  prebehla prezentácia včelárstva  na Slovensku . Prednášku viedla a tlmočila  Ing. Boboková.

 

3.9.2016 Prednáška o včelách  pre skupinu turistov 11 dospelých a 12 detí zo Senca. Prednášku pre hostí uskutočnil R.Moravčík starší.

 

5.9.2016 Paseku navštívili včelári z Nitry  . Návšteva bola opakovaná s nadväzujúcou  spoluprácou  včelárov. Návštevu sprevádzal R. Moravčík starší.

 

7.9.2016 Prednáška  o spôsobe  liečenia včelstiev v termokomore. Prednášku viedla mgr. Helena Proková. Účast bola do 25 včelárov. Organizovala ju ZO SZV Pezinok.

 

9.9. – 11.9.2016 Návšteva a ubytovanie  rodín s deťmi. Veriaci z Trenčína. 28 dospelých a 24 detí. Rodiny mali prednášky o včelárení, detský program a v nedeľu bola na Včelárskej  paseke omša.

 

11.9.2016 Pricestovali 3 starostovia – včelári z Chorvátska aj s rodinami . Prednášku uskutočnil R. Moravčík starší.

 

13.9.2016 Na paseke prebehla kontrola včelstiev po zaliečení plodu zahrievaním v termokomore. Kontrola bola úspešná v zmysle, že klieštik na včeliom plode bol usmrtený.

 

24.9.2016 Rudolf Moravčík starší odcestoval na rokovanie komisíí SZV do B. Bystrice . Odcestoval spolu s predsedom RZ BA SZV Ing. Milanom Rusnákom.

 

26.9.2016 Návšteva včelárov z Rakúska . Rozhovor a prednášku viedol Rudolf Moravčík mladší .

 

28.9.2016 V sprievode p. Bílikovej docestovala 12 členná delegácia z Japonska. Prednášku viedol pre Japonskú delegáciu vedcov a podnikateľov vo včelárstve Rudolf Moravčík mladší.

 

27.9.- 28.9.2016 Návšteva športového klubu boxeristov z Galanty . Vrcholový športovci sa ubytovali na 2 dni a relaxovali  na Včelárskej paseke. Moravčík R. starší a mladší urobili sériu prednášok o včelích produktoch pre športovcov .

 

30.9.2016 Na paseke sa uskutočnilo stretnutie komunity liečených abstinentov  v počte 50 osôb . Osoby sa ubytovali na 3 dni . Počas ubytovania bola urobená prezentácia včelárenia na Slovensku.

Spracoval: Ing. Milan Rusnák – predseda Bratislavskej Regionálnej Zložky SZV.
Dňa 12.10. 2016 v Slovenskom Grobe