Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci august 2016

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci august 2016

Veteran klub 2

V ubytovacích priestoroch Včelárskej Paseky bolo v auguste 2016 realizované plné obsadenie prenocovaní a k ubytovaniu bolo vydané príslušné množstvo stravovacích jednotiek.

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci august 2016

Veteran klub 2

V ubytovacích priestoroch Včelárskej Paseky bolo v auguste 2016 realizované plné obsadenie prenocovaní a k ubytovaniu bolo vydané príslušné množstvo stravovacích jednotiek.

Vo výstavných priestoroch boli uskutočnené prednášky a podujatia:
4.8.2016 Prednáška pre 15 osôb z Brezna, ako úvod do problematiky včelárenia. Prednášal Rudolf Moravčík starší

 

13.8.2016 Prednáška pre členov Medzinárodného zväzov veterán klubu z Trnavského kraja . Prednáška trvala 4 hod. a členovia klubu a rodinný príslušníci v počte 120 osôb boli príjemnými a zvedavými poslucháčmi . Po prednáške hostia obedovali a prezreli si so záujmom Včelársku paseku. Automobily veterán klubu v tej vzácnej chvíli dodali čaro areálu paseky nostalgiu a tradíciu.
Prednášku pre hostí uskutočnil R.Moravčík starší.

Veteran klub 7

 

Veteran klub 4

 

 

15.8.2016 Paseku navšívilo 5 včelárov z Nemecka , ktorú viedol Sandov . Nemecký včelári predstavili nemecký hlinený úľ, spôsob liečenia v úli , ďalej preukázali numerologické schopnosti . Dialóg o včelárení viedol Rudolf Moravčík starší.

 

18.8.2016 Návšteva rodiny zo Zvaru . Prednáška 2 hod. o včelárení . Prednášku viedol R.Moravčík starší.

 

20.8.2016 Na paseke sa uskutočnila svadba rodiny z Lúčneho Dvora . Svadobčanov obsluhovala rodina Moravčíková. S Královej si odnášajú svadobčania pekné momentky a zážitky.

 

21.8.2016 Bola zvolaná členská schôdza ZO Králová pri Senci, na ktorej boli informovaní členovia o situácii a pripravovaných aktivitách v RZ SZV BA . Schôdzu pripravil a viedol Rudlf Moravčík ml.

 

23.8.2016 Návšteva včelárov zo Sardínie . Prekladal M. Bajaník . Diskusia bola o konvenčných včelároch na Sardínii. Na diskusii sa zúčastnili 2 rodiny zo Sardínie a rodina Moravčíkovcov.

 

30.8.2016 Na paseke sa uskutočnilo stretnutie komunity Conaelco . Vykonala sa príprava nového programu na Vianoce , kde budú účinkovať aj deti rodiny R. Moravčíka mld.

 

 

 

Spracoval:
Ing. Milan Rusnák – predseda Bratislavskej Regionálnej Zložky SZV .
Dňa 10.9.2016 v Slovenskom Grobe