Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci januar 2017

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci január 2017

fullova

 

3.1.              prednáška o včelích produktoch v Bratislave (Rudolf Moravčík st.)

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci január 2017

fullova

 

3.1.              prednáška o včelích produktoch v Bratislave (Rudolf Moravčík st.)

5.1.-31.1.              kúrenie a temperovanie objektov paseky, ochrana vodárne pred zamrznutím

6.1.              pomoc na prípravách a účinkovanie na jasličkovom predstavení v komunite Cenacolo

8.1.              členská schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci

12.1              odhŕňanie snehu na paseke

13.1.              prednáška o včelích produktoch a apiterapii návštevníkom

17.1.              prednáška o včelích produktoch a apiterapii pre cca 35 ľudí pre účastníkov detoxikačnej kúry vedenej doktorkou Fullovou

19.1.              prednáška o apiterapii v dome kultúry Piešťany

20.1.              druhá časť prednášky o včelích produktoch a apiterapii, diskusia a zodpovedanie otázok cca 50 ľuďom na detoxikačom pobyte v Senci

21.1.              účasť na výkonnom výbore SZV v Trenčíne, podpis nájomnej zmluvy – R M ml. a st.

              prednáška individuálnym návštevníkom skanzenu Zuzana Moravčíková

22.1              konzultácia diplomovej práce na tému Včelárskeho skanzenu

              prednáška pre individuálnych návštevníkov skanzenu

26.1.              návrat exponátov z mesačnej výstavy zo Starej Turej

28.1.              prednáška a predaj medu na paseke individuálnym návštevníkom

 

Spracovali Zuzana a Rudolf Moravčík mladší

 

Dňa 2.2.2017 na Včelárskej Paseke