Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci december 2016

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci december 2016

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci december 2016

 

2.12.    nacvičovanie vianočného programu – komunita Cenacolo – veľká sála
           podujatie pre poľovníkov z KpS a Hút

4.12.    zazimovanie domu včelmajstra a správcu dom

8.12.    prednáška o včelích produktoch v Trnave potom v Piešťanoch a na Paseke obaja R.M.

12.12    zazimovanie chát, údržbárske práce

15.12 – 17.12.    generálna oprava drevosplyňujúceho kotla a zazimovanie hlavnej budovy

16.12.-20.12.   generálne upratovanie skanzenu

21.12.    zazimovanie ostatných budov

23.12.    údržba malej kosačky Stiga, oprava el. kotla v kancelárii

26.12.    pomoc na prípravách a účinkovanie na jasličkovom predstavení v komunite Cenacolo

26.12.-29.12.    zájazd 50 detí a dospelých z Bieloruska, prednášky o včelách a ich produktoch

30.12.    pomoc na prípravách a účinkovanie na jasličkovom predstavení v komunite Cenacolo

Spracovali Zuzana a Rudolf Moravčík mladší

Dňa 2.2.2017 na Včelárskej Paseke