Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci november 2016

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci november 2016

galanta

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci november 2016

galanta

1.11.    oprava oplotenia v okolí vstupnej brány, zber haluzín a ich odvoz

2.11 – 6.11    každodenné nacvičovanie divadelného programu Komunita Cenacolo (Modrý Kameň 10. – 12.11.2016)

4.11.    účasť Moravčíka st. a ml. na školení vedúcich včelárskych krúžkov v Banskej Bystrici

5. 11.    prehliadka skanzenu návštevníkmi

7. 11.    od 9. do 13. hodiny – autobus 45 ľudí, škola z Galanty – prehliadka skanzenu, prednáška – R. Moravčík starší+ občerstvenie (pre učiteľov káva, deťom čaj s medom), ochutnávka troch     druhov medu (agátový, medovicový, zmiešaný letný)

8.11.    hromadné liečenie včelstiev včelárom ZO SZV KpS

12.11.    účasť na Valnom zhromaždení SZV v Banskej Bystrici– R. Moravčík st. a ml., prednášky návštevníkom Zuzana Moravčíková

13.11.    účasť na Valnom zhromaždení SZV v Banskej Bystrici– R. Moravčík st. a ml., prednášky návštevníkom Zuzana Moravčíková

14.11.    zber semien z evódie

18.11.    balenie medu, prednáška a predaj učiteľom v Bratislave na Strednej zdravotnej škole

19.11.    prednáška a predaj medu návštevníkom

20.11.    členská schôdza ZO Kráľová pri Senci – zač. 9. – do 12.30 hod. hrabanie lístia

21.11.    liečenie včelstiev začínajúcim včelárom – tretie opakovanie – Spišská Nová Ves

22.11.    meranie pozemných komunikácií v skanzenovej časti Včelárskej paseky jednanie s firmou Doprastav za asistencie Ing. Milana Rusnáka

23.11.    návšteva firmy Doprastav, dohodnutie podmienok, vypracovanie ponuky pre asfaltovanie pozemných komunikácií v Skanzene

25.11.    cestovanie do Stropkova – R. M. starší – pozdravný príhovor účastníkom na dňoch medu, aktívna účasť, prezentácia práce Paseky prednáška a predaj medu návštevníkom R.M. mladší, orez stromkov v skanzene, čistenie okolia, odvoz popadaných konárov, hrabanie lístia

26.11.    prezentácia v Stropkove

27.11.    podujatie veľká rodinná oslava krstu
    oprava a údržba traktora Stiga W 20
    vytvorenie veľkokapacitnej káry na odvoz pohrabaného lístia zo skanzenu

28.11.    prednáška o včelích produktoch Gaštanová a Garadičová ulica (kluby dôchodcov) RM starší

30.11.    zapožičanie exponátov na mesačnú výstavu „včely a život“ (kultúrny dom – Stará Turá)
    jednanie s reštaurátorom germánkych múzeí o možnostiach spolupráce pri rekonštrukcii exponátov
    návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov

Spracovali Zuzana a Rudolf Moravčík mladší

Dňa 3.12.2016 na Včelárskej Paseke