Navsteva vcelarov zo Slovinska

Návšteva včelárov zo Slovinska


navsteva vcelarov1

 

Návšteva včelárov zo Slovinska


navsteva vcelarov1

 

V dňoch 8-9.júla 2017 absolvovala skupina 40 slovinských včelárov exkurziu na Slovensko. Išlo o skupinu včelárov z okolia Ljubljany, konkrétne z Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, so svojím predsedom Antonom Koželjom. V prvý deň sme navštívili medovinársku firmu Včelco v Smoleniciach, a v doprovode Pavla Kudláča aj dominantu – Smolenický zámok.

navsteva vcelarov2

 

Po ubytovaní a večeri sme absolvovali veľmi pútavú večernú prehliadku pamiatok mesta Trnava. Na druhý deň sa konala návšteva Včelárskej paseky, kde ich Rudolf Moravčík ml. oboznámil so systémom včelárenia na Paseke, o technológiách používaných v kočovných vozoch, s priebehom včelárskeho roka, so znáškovými pomermi atd.

navsteva vcelarov3

Po obede nasledovala exkurzia vo včelárstve Dušana Dedinského v Devínskej novej Vsi, po ktorej nasledovalo rozlúčenie a  odchod spokojných slovinských včelárov domov do Slovinska.   Obdržali sme pozvanie od pána Koželj na návštevu jeho krásneho súkromného včelárskeho múzea http://kozelj.info/muzej.htm s unikátnymi včelárskymi zariadeniami a tiež ponuku na nákup slovinských matiek „siviek“ od chovateľa matiek Henrika Zaletelja na adrese: http://www.kranjska-cebela.si/Si/content.php?sif_co=30
Keďže pre väčšinu návštevníkov išlo o prvú návštevu Slovenska, živo sa zaujímali aj o ekonomické, poľnohospodárske a iné problémy, vysoko ocenili návštevu firmy Včelco, prezentáciu včelárstva, ako aj prvé výsledky odborne zreštaurovaných exponátov vyrezávaných sôch a úľov na Včelárskej Paseke. Vyjadrili nádej, že čoskoro prídu na Slovensko znovu, a budú môcť vidieť ďalšie včelárske prevádzky.

navsteva vcelarov4

Nakoľko aj pre nás sú návštevy v Slovinsku inšpirujúce, v nasledujúcom roku sa budeme snažiť zorganizovať ďalšiu exkurziu aby sme sa mohli znovu stretnúť so slovinskými včelármi.

 

Ing.Zuzana Juríčková, PhD.