Oslava 85 vyrocia Paseky

Oslava 85 výročia Paseky

85 vyrocie

Oslava 85 výročia Paseky

85 vyrocie

 

Program osláv :

Miesto konania:   Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

Dátum konania:   sobota 12. augusta 2017

Začiatok:              10.00 hod.

Koordinátori podujatia:  Ing. Zuzana Juríčková, PhD. – predsedníčka RZ SZV TT

                                   Ing.Milan Rusnák – predseda RZ SZV BA

 

Program: Amfiteáter / spoločenská miestnosť Paseky (spolu cca 6,5 hodiny)

 

1.Včelárska hymna  začiatok 10 00 hod.                                                         

2.Báseň – deti Rudolfa Moravčíka ml.                                                             

3.Privítanie hostí a účastníkov, predseda SZV Ing. Ľ. Gál                                 

4.Referát o histórii Včelárskej paseky Ing.Zuzana Juríčková PhD.

5.Príhovor starostu obce Kráľová pri Senci, JUDr. Dušan Šebok                      

6.Pálffyho cesta, prof. Mgr. M. Daniš, PhD, poslanec obce Kráľová pri Senci

7.Príhovor BSK (MP SR)                                                                                                                                                                        

8.Odovzdanie ocenení (predseda + podpredseda SZV)    

                                                                                                                                                                            

9.Prestávka        12 00 hod.-13 00 hod.                                                                                                        

 

10.  Otvorenie kultúrnej časti programu, predseda RZ SZV BA Ing. Rusnák Milan začiatok  o 13 00 hod     

11.  Vystúpenie folklórneho súboru  Terchová muzika z Dolniak                          

12.  Vystúpenie speváckeho  súboru Ružindol                                               

13.  Vystúpenie Ing. Mariana Plavca – hra na fujaru                                                                                                                       

14.  Vystúpenie  Perly Voverovej spev a poézia Včelia duša

 

15.  Prestávka   15 00 hod.-15 20 hod.

                                                                                                            

16.  Vystúpenie folklórneho súboru Važina zo Šoporne                                                                    

17.  Vystúpenie folklórneho súboru Viničiar z Viničného                                                                                                                                             

18.  Vystúpenie FS  Sebechleby kapela –Peter Demian                                               

19.  Vyhodnotenie Súťaže súborov, ocenenia        

 

20.      Prestávka 17 00-17 30 hod.

 

21.   Divadelné predstavenie: súbor OBSTRLÉZE z Pezinka (22-25 účinkujúcich)  Prijímanie do brtníckeho cechu, humorno-vážne scénky zo včelárskej histórie

22.     Ukončenie osláv   (cca o 19.30 hod)      

 

 

Remeslá –sprievodný a kultúrny program  v dobovom oblečení  a s remeselnou  výrobou

od 8 00 hod. do  18 00 hod. : 

 

Manželia Kudláčovci – Varenie medoviny

Ing. Jozef Čápek – Výroba medu a úprava medu  a pochutín z medu..

Manželia Nadanyovci – Výroba  a úprava sviečok  z vosku a odlievanie sviečok .

Výroba sochy medveďa  2 m – dlabaný úl –otec a syn Jaroslav a Martin Heczko.

Výroba  sochy – sv. Ambróz 1 m – Fojtík  Jozef

Šúpoliarka – Antónia Dvorščíková

Bylinkárka – Ing. Edita Černotová

Medovníky  zdobenie a výroba – p.Čerteková

Medovníky , zdobenie medovníkov – Tatiana Pavlovičová

Viera Jarotová – Krajčírska včelárska dielňa

Majster Ruman – dobové stolárstvo  – výroba úlov.

Varenie kočovného  guľášu – Ing.Ladislav Ševčík  a priatelia.

Koláče z medu – Rodina Moravčíková.

Manželia Javorkovci – výroba mastí z včelích produktov  , Uvedenie kompletnej technológie spracovania včelích produktov pre malého včelára – LOGAR.

 

Sprievodný program :

-prehliadka  Včelárskej paseky Rudolf Moravčík mladší .

-vozenie na konskom vozovom záprahu okolo Královej –p. Hatala

– Rímska légia v dobovom oblečení združenie CENAKOLO

 

Detské súťaže:

 

od 8.00 hod. do 12.00 hod.           

 

Detská odysea  

 

Detský beh okolo Královej  8 30 -9 00 hod.

Královské hry detské  – súboje v pretahovaní  lanom, hádzanie   brtníckej sekery  9 00 -9 30 hod.

Včelárske  šikovné ruky 9 00 -9 30 hod.

Hľadanie záhady  grófa Pálfyho  od 9 30 do 10 30 hod.

Vyhodnotenie kresieb a remeselných prác  detí z celého Slovenska  11 00 -12 00 hod.

 

Vypracoval: Ing. Milan Rusnák