Skodova udalost z 23.7.2017

Škodová udalosť

 

Skodova udalost1

 

Škodová udalosť

 

Skodova udalost1

 

V priestoroch parku v Královej pri Senci bol dna 23.7.2017 pri prudkom vetre zlomený strom – lipa strieborná o hrúbke kmeňa 1 m. Strom zlomilo v spodnej časti pri koreni.
Poškodený bol prístrešok na dlabané úle  a koše. Kedže mala lipa min. 4 tony, prístrešok rozbilo na triesky. Ďalej bola poškodená strecha na čističke odpadových vôd. Niektoré úle škodovú udalosť prežili. Nedošlo k ujme na zdraví a majetku cudzích osôb.

 

Skodova udalost2 
V pondelok t.j. 24.7.2017 bola poistná udalosť nahlásená poisťovni Allianz a bola vykonaná obhliadka a vyčíslená výška škody.

Riešenie škodovej udalosťi zabezpečovali Rudolf Moravčík ml., Milan Rusnák a Jozef Čápek.

 

Skodova udalost3