Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci februar 2017

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci február 2017

 

vcela dar?

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci február 2017

 

vcela dar?

 

Celomesačne vykurovanie a temperovanie hlavnej budovy a správcovského domu, odhrnanie snehu.

2.2. Oficiálne preberanie a odovzdávanie Paseky – Ing. Rusnák, Piovarči, R. Moravčík starší a R. Moravčík starší mladší
Zabezpečenie občerstvenia učastníkom akcie.

3.2. Zabezpečenie prednášky a občerstvenia individuálnym návštevníkom

4.2. Akcia – Výstup na Klenovú a posedenie na chate Dolinka spojená s prednáškou o včelích produktoch Rudolf Moravčík starší
Stretnutie s Ing. Jozefom Vrbovským o možnostiach spolupráce a vzájomnej výmene múzea Juraja Fandliho v Naháči a Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci jeho príprava na pohovor so starostom obce

5.2. Hromadne liečenie včelstiev prístrojom VAT na Paseke a vo Veselom – R.Moravčík. starší a R.Moravčík. mladší
individuálny návštevníci – samostatná prehliadka skanzenu
prednáška spojena s diskusiou so včelármi zo širokého okolia – Rudolf Moravčík starší – Matula, Žilinský, Pajor, Turner, Bilik

6.2. Hromadne liečenie včelstiev prístrojom VAT v Kvetoslavove – Rudolf Moravčík starší
individuálny návštevníci – prednáška o apiterapii – Rudolf Moravčík starší
upratovanie vedľajšej malej vodárne – Ing. Zuzana Moravčíková

8.2. Vykonanie zmien a aktualizácia súčasného stavu Včelárskej paseky ku civilnej obrane na evakuáciu osôb v obci Kráľová pri Senci a pokynov okresného úradu v Senci od 13:30 do 14:30
Audit a oceňovaniu majetku na Paseke od 14:30 do 15:30

10.2. umývanie a dezinfekcia v hlavnej budove, hrabanie lístia a jeho odvoz v jej okolí
priprava občerstvenia (káva, čaj, chlebíčky) a podkladov na sobotňajšiu výborovú a nedeľňajšiu výročnú členskú schôdzu ZO SZV Pezinok

11.2. deratizacia + upratovanie spracovne
výborová schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci

12.2. výročná členská schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci v čase od 9:30 do 12:30
individuálni návštevníci – jedna rodina – prehliadka skanzenu

13.2. strihanie prerastenej vegetácie okrasných stromčekov a kríkov v skanzene pred hlavnou budovou

14.2. liečenie včelstiev prístrojom VAT – pánovi Koišovi v Kráľovej pri Senci
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

15.2. upratovanie v hlavnej budove
individuálni návštevníci
priprava podujatia spojena s ukážkou ubytovacích a spoločenských priestorov (na 18. a 19.)
práca so včelami vo Vrbovom – Rudolf Moravčík starší a Eduard Slovák
strihanie prerastenej vegetácie pred veľkým včelínom – Rudolf Moravčík mladší
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

16.2. práca so včelami na Paseke – Rudolf Moravčík starší a Eduard Slovák
individuálni návštevníci
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

17.2. individuálni návštevníci a občerstvenie
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

19.2. konzultácia jarnej prípravy včiel – Ján Engelman a ďalší (Rudolf Moravčík starší)
marketing včelích produktov
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

20.2. konzultácia zimovania včelstiev (Rudolf Moravčík starší) – Pajor, Matula
predaj včelích produktov na Paseke – med, peľ, propolis, medovina
priprava ku skúškam odborných učiteľov včelárstva

21.2. poradenská činnosť ohľadom užívania materskej kašičky a jej vplyvu na plodnosť (Rudolf Moravčík starší)
príprava na skúšku odborných učiteľov včelárstva

24.2. aktívna a úspešná účasť na skúškach odborných učiteľov včelárstva v Banskej Bystrici na SOŠ pod Bánošom
priprava jedla na zajtrajšie pohostenie účastníkov prednášok o včelárení v hlinených úľoch

 

25.2. predaj medu na paseke, varenie guláša k akcii

Seminár VČELA dar alebo prostriedok? prvá prednáška – „Hlinené včelíny alebo maštaľ pre včely“ – Ralf Rößner
druhá prednáška – „Harmonický chov včiel / včelstva bez stresov“ – Dušan Dedinský – ekologické včelárenie – minimum zásahov, liečenie klieštikovosti včiel v termokomore
účasť cca 60 ľudí

26.2. individuálni návštevníci – samostatná prehliadka Skanzenu
odvoz pohrabaného lístia a ostrihaných haluzín, pílenie nebezpečných konárov popri hlavných komunikácií na Paseke

27.2. individuálni návštevníci – pohostenie a samostatná prehliadka Skanzenu

28.2. individuálni návštevníci – samostatná prehliadka Skanzenu
Administrativne ukony ohladom zmeny najomcu – zmena platiteľa elektriny z Rudolfa Moravčíka staršieho na Rudolfa Moravčíka mladšieho