Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci marec 2017

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci marec 2017

 

Regionalna konferencia RZ SZV Ba marec 2017

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci marec 2017

 

Regionalna konferencia RZ SZV Ba marec 2017

 

1.3. chata Kamila 2 – čistenie rín a strechy, oprava sanity a kontrola rozvodov

2.3. chata Kamila 2 – oprava sanity, obkladu a okien

3.3. chata Kamila 2 dokončenie opráv a čistenie objektu, na STV vysielaný dokument „Família“ o Paseke a rodine Moravčíkovcov mladších

4.3. Regionálna konferencia RZ SZV Bratislavský región, zabezpečenie občerstvenia na ňu.

Regionalna konferencia RZ SZV Ba marec 2017a

príprava stravy na výročnú členskú schôdzu ZO SZV Pezinok,
individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu

5.3. výročná členská schôdza ZO SZV Pezinok (od 9 hod. do 14 hod. ), počet osôb – 74
individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu

7.3. chata Kamila 1 –  oprava sanity a kontrola rozvodov
orez stromov v skanzene
nahrávka regionálnej Západoslovenskej televízie do relácie o jarnom rozvoji včelstiev a apiterapii –  Rudolf Moravčík starší a Rudolf Moravčík mladší

8.3. chata Kamila 1 – oprava sanity, obkladu a okien
oceňovanie majetku Paseky

9.3. chata Kamila 1 –  dokončenie opráv a čistenie objektu
orez stromov v záhrade

10.3. individuálni návštevníci – predaj medu na Paseke

11.3. individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu, predaj medu na Paseke
chata Kamila 1 – maľovanie stien
dom včelmajstra – maľovanie stien
príprava na výročnú členskú schôdzu ZO SZV Kráľová pri Senci

12.3. chata Kamila 1 – druhé maľovanie murovaných stien
dom včelmajstra – druhé maľovanie stien
individuálni návštevníci – občerstvenie, samostatná prehliadka skanzenu
výročná členská schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci s prednáškou a obedom (od 9:30 do 14:30) prednáška Choroby včiel – prof. Ján Haščík

13.3. individuálni návštevníci – občerstvenie, samostatná prehliadka skanzenu

14.3. individuálni návštevníci – samostatná prehliadka skanzenu

15.3. hlavná budova – oprava strechy a čistenie rín

16.3. maľovanie stropu vo veľkej sále, maľovanie stien v kuchyni
individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu + predaj medu

17.3. príprava scenára pre dokument o včelárení na Slovensku pre RTVS od 9:00 do 13hod. – Rudolf Moravčík starší a Rudolf Moravčík mladší
oceňovanie majetku Paseky – od 10 hod. do 15 hod.(2.x) – Rudolf Moravčík mladší a Ing. Zuzana Moravčíková
oprava traktoríka Stiga – priateľ včelár Eduard Slovák
individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu + predaj včelých produktov

18.3. Seminár o včelách a včelárení, história Paseke v počte ľudí 27, zabezpečenie občerstvenia a programu, prednášal Rudolf Moravčík starší

19.3. Návšteva Paseky z Nitry – 2 hod. prednáška o včelách a Paseke – Rudolf Moravčík mladší

21.3. individuálni návštevníci – predaj včelích produktov na Paseke

22.3. oceňovanie majetku Včelárska paseka – 10 do 12 hod. – doprovod kolektívom Včelárskej Paseky a občerstvenie
konzultácia s odbornou pracovníčkou pána Hatalu ohľadom dodania včelstva do biozáhradky – Rudolf Moravčík starší

23.3. oprava okien hlavnej budovy z južnej strany
natáčanie dokumentu o včelách pre mládež – Rudolf Moravčík starší – občerstvenie filmárskeho kolektívu (8:30 – 16 hod.)
predaj medu na paseke individuálnym návštevníkom

24.3. gitovanie okien izieb hlavnej budovy z južnej strany
individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, občerstvenie – Rudolf Moravčík mladší
dovoz líp pre zajtrajšiu brigádu ZO SZV Pezinok – Ing. Turner – občerstvenie

25.3. brigáda ZO SZV Pezinok – sadenie líp, upratovanie hlavného včelína, zabezpečenie občerstvenia
individuálni návštevníci – prednáška, prehliadka skanzenom, predaj medu, občerstvenie – cca 20 osôb

26.3. maľovanie okien hlavnej budovy z južnej strany
individuálni návštevníci – Česká Republika – prehliadka skanzenu a predaj medu

27.3. oprava okien na izbe č. 8
konzultácia diplomovej práce študentky Univerzity Komenského Bratislava o Včelárskej paseke s pánom Rudolfom Moravčíkom starším
individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, občerstvenie, predaj včelích produktov na Paseke
chata Kamila 1 – oprava prepadajúcej sa podlahy v poslednej malej izbe na prízemí

28.3. prednáška o včelích produktoch a zdraví, apiterapia a prehliadka skanzenu účastníkmi detoxikačného pobytu v Senci vedený Dr. Fullovou – Rudolf Moravčík starší (od 10 do 12 hod.)
individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov na Paseke, občerstvenie
konzultácia diplomovej práce študentky Univerzity Komenského Bratislava o Včelárskej paseke s pánom Rudolfom Moravčíkom starším a mladším
brigádnická pomoc včelára a majstra tesára s opravami okien

29.3. individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov na Paseke, občerstvenie
konzultácia diplomovej práce o Včelárskej paseke s pánom Rudolfom Moravčíkom starším a mladším

30.3. individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov na Paseke, občerstvenie
konzultácia diplomovej práce o Včelárskej paseke s pánom Rudolfom Moravčíkom starším

31.3. individuálni návštevníci – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov na Paseke, občerstvenie