Podakovanie vsetkym dobrovolnikom, ktori pomohli pri oslavach 85. vyrocia zalozenia Vcelarskej Paseky

Poďakovanie všetkým dobrovolníkom, ktori pomohli pri priprave a organizácii osláv 85. výročia založenia Včelárskej Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Poďakovanie všetkým dobrovolníkom, ktori pomohli pri priprave a organizácii osláv 85. výročia založenia Včelárskej Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Dobrý deň priatelia včelári!

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri oslavách 85. výročia založenia Včelárskej paseky v Královej pri Senci.

Chcem sa poďakovať včelárom dobrovolníkom, ktorí pomohli najmä  niekoľko dní pred oslavami, keď kalamita dolámala stromy v celom parku.
Ďalej sa chcem poďakovať účinkujúcim priateľom včelárom – remeselníkom, účinkujúcim priateľom včelárom – spevákom a muzikantom, ktorí pripravili spolu so včelárskou verejnosťou nezabudnuteľné chvíle  a zážitky najmä repertoárom o včelách, mede, zdraví, láske a rodnom Slovensku. Ich pričinením sme znova oživili piesne a remeslá, ktoré máme spoločné.

Zvlášť sa chcem poďakovať rodine Moravčívkovcom za prípravu areálu Paseky a prípravu občerstvenia.

Na detských včelárskych súťažiach bolo ocenených 98 detí a pre návštevníkov bolo vydaných 610 obedov. Na prácach pred oslavami sa zúčastnilo 54 dobrovoľníkov.

Ďakujem VV SZV za  usporiadanie a vynikajúci priebeh osláv.

Pre tých, ktorí nemohli z akýchkoľvek dôvod prísť na oslavy preposielam link na spomienku z oslavy.
https://vimeo.com/233640443
https://www.youtube.com/watch?v=2Sf45tdQsBk
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/438452-gastronomicky-oscar-kor…
 

Vďaka našim včelám za naše slovenské sladké zlato.
 

Včelám zdar.
 

S úctou k Vám
Milan Rusnák.

 

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky

Oslavy 85 vyrocia Paseky