Prehlad cinnosti Vcelarskej Paseky – Kralova pri Senci april 2017

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci apríl 2017

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci apríl 2017

 

1.4. individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu, predaj medu a včelích produktov, prednáška Rudolf Moravčík starší
nácvik spevu – komunita Cenacolo

2.4. individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu, prednáška, predaj medu a včelích produktov
nácvik spevu – komunita Cenacolo

3.4. výkop kanálu na prívod elektriny do perníkovej chalúpky
príprava podujatia – seminár Záhradkári na 21.04.2017
návštevníci – hostia z Maďarska – prehliadka skanzenu

4.4. individuálni návštevníci – prehliadka skanzenu, prednáška, predaj medu a včelích produktov

5.4. osadenie okien po opravách na miesto v hlavnej budove
oprava skriek v izbách v hlavnej budove
dokončenie výkopu kanálu na prívod elektriny do perníkovej chalúpky
rokovanie s predsedom ZO SVS – Rudolf Moravčík starší – 9:00 do 12:00
dovoz včelstiev majetku SZV z Dolného Kubína – Rudolf Moravčík starší

6.4. prednáška a prehliadka skanzenu pre gymnázium L. Saru s prekladom do taliančiny, prehliadka bola spojená s ochutnávkou medu
dokončenie opravy podlahy v poslednej malej izbe v chatke Kamila 1 (dlážka – plávajúca)

7.4. oprava vodovodných batérií na chate Kamila 1.
predaj medu na Paseke individuálnym návštevníkom
pranie a žehlenie posteľnej bielizne

8.4. oprava dverí na chatke Kamila 1
predaj medu na Paseke individuálnym návštevníkom, krátka prednáška o včelách
nacvik spevu – komunita Cenacolo
Rudolf Moravčík starší – prevzatie najvyššieho ocenenia za 11 ročnú prácu na Včelárskej Paseke na výstave Expo v Trenčíne, reprezentácia Paseky

9.4. Vystriedalo viacero skupín návštevníkov, krátka prednáška o včelách od Zuzky Moravčíkovej mladšej, prednáška bola spojená s ukážkou živých včiel
od 9 do 11 hod. – ekovílety (seniori) – prednáška a prehliadka skanzenu, predaj včelích produktov účastníkom víletu – Rudolf Moravčík mladší

10.4. oprava prehrdzaveného a tečúceho kolena na vodovodnom potrubí v strope veľkej sály pod izbou č. 2
ubytovanie pracovníčky z Piešťan, ktorá pracuje v Kráľovej pri Senci v záhradníckej firme

11.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom
Zabíjačka dvoch ošípaných – Palčo, Morvajovci, Erika, Bednárik, Moravčík starší a mladší

12.4. Návšteva zo Strednej poľnohospodárkej školy Nitra Šindolka – maturitný ročník
škôlkári z anglickej škôlky – 10 hod. do 13 hod.

13.4.predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom
natáčanie reportáže do hlavných správ TV Markízy odvysielané na Veľkonočný pondelok
občerstvenie pre redaktorku Luciu a pána kameramana

14.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prenášky a prehliadky skanzenom počas celého dňa – Rudolf Moravčík starší

15.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prenášky a prehliadky skanzenom počas celého dňa – Rudolf Moravčík starší

16.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prenášky a prehliadky skanzenom počas celého dňa – Rudolf Moravčík starší

17.4. Veľkonočný pondelok – vysielanie reportáže natáčanej na Včelárskej paseke vo večerných správach TV Markíza

18.4.predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prenášky a prehliadky skanzenom – Rudolf Moravčík mladší

19.4. práca so včelami na Paseke – prikrmovanie a podnecovanie – Rudolf Moravčík starší a mladší

20.4. mikrobus – včelársky krúžok

21.4. Seminár Záhradkári – zahraničná návšteva z Maďarska (spolu 10 ľudí)
zabezpečenie odborného tlmočníka do maďarčiny – Ing. Imrich Keszocze, prednáška bola spojená s prehliadkou Skanzenu – Rudolf Moravčík starší
autobus hostí zo Slovinska (50 ľudí) – prednáška a prehliadka skanzenu – Rudolf Moravčík starší, predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom

22.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom
nácvik spevu – komunita Cenacolo
drobné prerábky a opravy Perníkovej chalúpky

23.4. nácvik spevu – komunita Cenacolo
krátka prednáška a predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom,

24.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prednáška a prehliadka skanzenu – Rudolf Moravčík mladší
zameriavanie budov na Paseke

25.4. okopávanie a úprava okrasného záhonu pred veľkým včelínom a pri posedení oproti hlavnej budove
predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prehliadka skanzenu
prednáška v Materskej škole v Pezinku –  Rudolf Moravčík mladší

26.4. zameriavanie budov na Paske
kosenie v skanzene – Rudolf Moravčík starší

27.4. kosenie v skanzene – Rudolf Moravčík starší

29.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prednáška a prehliadka skanzenu – Rudolf Moravčík mladší

30.4. predaj včelích produktov na Paseke individuálnym návštevníkom, prednáška a prehliadka skanzenu – Rudolf Moravčík starší, mladší a Ing. Zuzana Moravčíková