Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Kráľová pri Senci rok 2018

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky – Králová pri Senci rok 2018

 

Oslava 99 vyrocia 1

Uskutočnené podujatia na Včelárskej Paseke v priebehu roka 2018

Prezentácia Paseky záujmovým skupinám:


06.01., 26.12., 30.12. – „Živý Betlehem“ v komunite Cenacolo – aktívna účasť celého kolektívu Včelárskej Paseky ako účinkujúcich, pohostenie návštevníkov pred a po vystúpení

07.01. – návšteva Paseky včelármi z Modry

06. a 07.02. – cezhraničná spolupráca – Poľskí včelári (23 osôb) – ubytovanie, strava

11.02. –výročná členská schôdza ZO SZV Kráľová pri Senci

16.02. – prednáška spojená s predajom včelích produktov v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

18.02. – seminár pre začínajúcich včelárov aj nevčelárov

25.02. – výborová schôdza ZO SZV Pezinok

04.03. – výročná členská schôdza ZO SZV Pezinok

08.-10.03. – cezhraničná spolupráca – Bielorusi (49 osôb)

09.03. – jazyková škola Tulipán z Trnavy – 3 učiteľky + 10 žiakov – prezentácia Paseky – zadarmo

13.03. – Stredná škola z Nitry 2×25 žiakov + 2 učitelia – prezentácia Paseky, ochutnávka medu, včelieho peľu, horúci čaj sladený medom a pre každého jeden domáci medovník

20.03. – Dr. Fulová (43 osôb) – prezentácia Paseky, horúci čaj sladený medom – od 9:40 do 12:15

22.03. – inventarizačná komisia na Paseke

24.03. – dovoz Kolumbijských včelárov z Bratislavy na Paseku a späť a poldňový program na Paseke – občerstvenie, prezentácia Paseky a diskusia v anglickom jazyku

14.04. – včelári zo Škótska – oboznámenie o Slovenskom včelárení (3 hod.)

15.04. – „abstinenti“ (40 osôb) – prednáška spojená s predajom včelích produktov,

15.04. – interview pre časopis „Moderní včelař“ – história, vízia do budúcnosti

17.04. – Dr. Fulová (60 osôb) – prezentácia Paseky, horúci čaj sladený medom – od 10:15 do 12:00

19.04. –ZŠ Bratislava – exkurzia (24 osôb)

20.04. – ZŠ Devínska Nové Zámky – 6. a 7.ročník a ZŠ Nová Dedinka – dve exkurzie

24.04. – exkurzia pre Slovákov žijúcich v USA

27.04. – krátka návšteva Paseky Belgickými včelármi (podpredseda Apimondie pre inovačné technológie a hovorkyňa pre apiterapiu) dohodnutie návštevy cca 20 odborných včelárov

28., 29. a 30.04. – cezhraničná spolupráca – Bielorusi (43 osôb)

29.04.- dva autobusy – iniciačný program pre školu v prírode pre ZŠ (2.-4.trieda)

30.04. – autobus – ZŠ z Bratislavy– 4.trieda – exkurzia, ochutnávka medu, výroba točených sviec

02.05. – ZŠ Tajovského Senec (2.A + 2.C) – exkurzia, ochutnávka rôznych druhov medu, – 51 detí

02.05. – natáčanie detskej relácie RTVS „Fidlibum“ (odvysielané v premiére dňa 26.05.2018) – od 11:00 – 13:00 (poskytnutie občerstvenia filmovému štábu a účinkujúcim)

03.05. – ZŠ Tajovského Senec (2.B + 2.D) – 51 detí + učiteľský dozor, exkurzia, ochutnávka medu, opekačka, spev s gitarovým doprovodom, predaj suvenírov, od 8:30 – 12:30

04.05. –ZŠ Tajovského Senec (2.F) – 17 detí + učiteľský dozor, exkurzia, ochutnávka medu, opekačka, spev s gitarovým doprovodom, predaj suvenírov, od 8:30 – 12:30

04.05. – regionálna schôdza SZV Trnavského kraja – od 13:00

04.05. – školenie pre dôverníkov, predsedov a tajomníkov SZV– od 18:00

10.05. – MŠ ulica Márie, Šamorín – 40 detí, od 9:15 do 12:30 – exkurzia + ochutnávka

16.05.- SPoŠ Nitra – od 9:00 – 11:30 – exkurzia

17.05. – ZŠ Jána Bottu, Trnava (2.A, 2.B, 2.C, 2.D) – 94 detí + 6 dospelých, od 9:00 do 12:30, exkurzia, ochutnávka rôznych druhov medu, opekačka, spev s gitarovým doprovodom,

18.05. – súkromná MŠ „Kvietok“, Nové Zámky – 9 detí + 2 dospelí, od 10:30 do 13:30, prednáška, ochutnávka medu

21.05. – ZŠ Horná Kráľová, prednáška, ochutnávka rôznych druhov medu, 53 detí

21.05. – nemecká MŠ – Paslisády 51, Bratislava – 23 detí, prednáška, ochutnávka medu,

22.05. – ZŠ Šamorín – 8:45- 10:40, veľký autobus, prednáška, ochutnávka rôznych druhov medu,

23.05. – ZŠ Senica – druhý stupeň (6.trieda) – prednáška, ochutnávka rôznych druhov medu,

24.05. – Súkromná ZŠ „Galileo“, Podunajské Biskupice – 64 detí + 4 dospelí – učiteľský dozor – prednáška + výroba točených sviec zo včelieho vosku

25.05. – ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji – od 10:00 do 12:30, prehliadka skanzenu

25.05. – ZŠ Mlacky – od 9:30 do 12:00 – exkurzia

26.05. – seminár pre začínajúcich včelárov – od 9:00 do 19:00, projekcia aj praktické ukážky

28.05. – ZŠ J. Kupeckého, Pezinok – prednáška

29.05. – ZŠ Komenského, Sereď (3.A, 3.B, 3.C) – ochutnávka rôznych druhov medu, 51 detí

30.05. – ZŠ s MŠ J. Bottu, Trnava – 44 detí, ochutnávka rôznych druhov medu + exkurzia

30.05. – ZŠ Podzámska, Hlohovec – od 10:00 do12:30, 21 detí + učiteľský dozor (šiestaci), ochutnávka, prednášky, výroba točených sviec zo včelieho vosku

31.05. – ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok – exkurzia

01.06. – ZŠ Pezinok, 1.stupeň, od 8:30 do 12:00 – prehliadka

01.06. – ZŠ Riazanská Bratislava – 1.+2.+3.trieda (53 žiakov) – prehliadka a ochutnávka

od 01.06. do 03.06. – kurz výroby hlinených úľov (19 účastníkov + 2 prekladatelia + Ralf Ressner)

od 02.06. do 03.06. – kurz chovateľov včelích matiek – 28 účastníkov

kurz chovu vcelych matiek 1

od 02.06. do 03.06. – dni otvorených parkov a záhrad – individuálne prehliadky skanzenu a prednášky zabezpečila priateľka včelárka Zuzana Juríčková a Rudolf Moravčík

04.06. – ZŠ Tbiliská 4, Bratislava – 2 veľké autobusy – prehliadka spojená s prednáškou

05.06. – MŠ Borinka č. 2 – prehliadka skanzenu spojená s prednáškou od 9:00 do 11:00

06.06. – OZ Vincentium – prehliadka spojená s prednáškou + výroba sviec zo včelieho vosku

07.06. – ZŠ Tbiliská – prehliadka spojená s prednáškou, od 9:00 do 11:30

07.06. – JDS Hrubá Borša (Jednota dôchodcov Slovenska) – od 15:00 do 16:45 – prehliadka spojená s prednáškou (45 osôb) – prednáška o histórii včelárstva, + prednáška o včelích produktoch

11.06. – ZŠ Lozorno – 1.stupeň – 47 detí, od 11:45 do 14:00, prehliadka a ochutnávka

12.06. – SZŠ Bajkalská 20, Bratislava, 1.W – od 8:45 do 12:00 – prehliadka spojená s prednáškou

12:06. – ZŠ 1.stupeň, Bratislava – prehliadka a ochutnávka 3 druhov medov,

12.06. – Dr. Fulová – od 10:00 do 11:50 – prednáška o histórii včelárstva a o živote včiel

12.06. – JDS Bratislava – od 15:40 do 17:00 – prehliadka

13.06. – ZŠ Hollého, Šaľa– od 11:20 do 13:00 – prehliadka

14.06. – SOŠ Veterinárna, Nitra – prednáška o histórii včelárstva, včelách a včelárení v súčasnosti + prednáška o včelích produktoch a apiterapii (od 9:00 do 11:30)

15.06. – ZŠ Lamač, Bratislava – prehliadka a ochutnávka, 60 detí, od 8:40 do 11:00

15.06. – ZŠ Jeseniová, Bratislava –prehliadka a ochutnávka, 23 detí + učitelia, od 9:00 do 12:00

15.06. – ZŠ Pankúchová, Bratislava – od 13:00 do 15:00, 1 veľký autobus, prehliadka

16.06. – nacvičovanie hudobného programu komunitou Cenacolo vo veľkej sále hlavnej budovy,

18.06. – ZŠ s MŠ Sv. Uršule, Bratislava, 1.stupeň základnej školy, 38 detí + 3 pani učiteľky,

18.06. – ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava, 39 detí + 2 pani učiteľky, prehliadka + ochutnávka

18.06. – ZŠ Medzilaborecká, Bratislava, 2 autobusy s deťmi + učiteľský dozor, prehliadka

19.06. – ZŠ Pata, 1.A +2.A, od 8:40 – do 12:30, prehliadka, 27 detí + 2 učiteľky

19.06. – ZŠ Kolíňany –Aiesó, jeden veľký autobus, prehliadkaod 9:00 do 11:00

19.06. – ZŠ Lachová 1, Bratislava, 42 žiakov + učiteľský dozor, prehliadka, od 9:00 do 11:15

19.06. – MŠ Vinohradská, Hlohovec, jeden veľký autobus, prehliadka od 9:00 do 11:30

19.06. – 13 osôb z ministerstva pôdohospodárstva a z Českej Republiky, prehliadka Včelárskej Paseky spojená s prednáškou o histórii včelárstva, včelárení, včelích produktoch a apiterapii, opekačka a ochutnávka rôznych druhov medov, od 16:00 do 19:00

20.06. – ZŠ Hlboká (1.A + 1.B = 57 žiakov + 4 učiteľky) – od 8:30 do 14:00, prehliadka spojená s prednáškou, výroba točených sviec zo včelieho vosku, ochutnávka medov

20.06. – Hotelová akadémia, Bratislava – 34 žiakov, prehliadka a ochutnávka medov, 2,5 hod

20.06. – ZŠ Budatínska – prehliadka, od 11:30 do 12:00

20.06. – víťazi detskej celoslovenskej včelárskej súťaže – 1 dievča + 3 chlapci + priateľka včelárka Kováčová – dovoz na Paseku z vlakovej stanice v Trnave, prehliadka skanzenu a včelárenia spojená s prednáškou, obed a občerstvenie, od 7:30 do 15:40

21.06. – ZŠ Pusté Úľany – 16 detí, prehliadka a ochutnávka 3 druhov medu, od 8:00 do 11:00

21.06. – Civilná obrana – od 11:15 do 13:30

21.06. – LVS Čakany (výchovné sanatórium) – od 11:30 do 14:00, 35 detí + 10 dospelých,

22.06. – ZŠ Mierová, Bratislava (2.C + 2.D) – 36 detí + učiteľský dozor, prehliadka + ochutnávka

22.06. – polícia Senec, opekačka + chatka Kamila 2

23.06. – mikrobus z hotela Zátoka v Senci – prehliadka skanzenu od 10:00 do 12:00

23.06., 24.06. – stretávka po 35 rokoch zo strednej priemyselnej školy chemickej – prehliadka

25.06. – ZŠ Karloveská 61, Bratislava, jeden veľký autobus, prehliadka skanzenu od 9:00 –do 11:00

25.06. – ZŠ Lachova, Bratislava (1.A, 1.B, 1.C) – prehliadka od 11:30 do 13:00

26.06. – CORAL Travel – ZŠ 1.stupeň – 33 detí – prehliadka a ochutnávka od 9:30 do 11:30

26.06. – ZŠ Nevädzova – 40 detí + učiteľský dozor – prehliadka a ochutnávka od 9:30 do 12:15

26.06. – ZŠ Tbiliská, Bratislava – 1 veľký autobus – prehliadka skanzenu od 9:30 –do 12:30

27.06. – ZŠ Kráľová pri Senci – jeden veľký autobus – 1.stupeň – prehliadka skanzenu

27.06. – ZŠ Rusovce – jeden veľký autobus – 7. a 8. trieda – prehliadka od 9:30 do 11:30

04.07. – návšteva belgických včelárov na Paseke, preklad a sprievod zabezpečil Róbert Chlebo, prednáška o histórii – Rudolf Moravčík, prednáška o praktickom včelárení – Rudolf Moravčík st., prednáška o včelárstve na Slovensku – Róbert Chlebo, od 9:30 do 12:30

04.07. a 05.07. – včelári z Čiech na bicykloch 2 dni

10.07. – včelárky zo Senice – občerstvenie, prednáška, 7 osôb, od 11:15 do 14:30

12.07. – ZŠ Dvory nad Žitavou – 27 detí + 3 učiteľky, prehliadka skanzenu 9:00 do 11:30

12.07. – Slovenská Národná Galéria – prehliadka skanzenu spojená s prednáškou, od 9:00 do 12:30

13.07. – reportáž pre RTVS – odvysielané 20.07. o 20:00 na „Slovensku 1“, od 9:30 do 12:00

20.07. – Zväz zdravotne a telesne postihnutých z Nitry – prehliadka od 14 hod. do 22:30, 15 osôb

25.07. – včelársky krúžok pre začínajúcich včelárov Veľký Krtíš – mikrobus, prehliadka skanzenu spojená s prednáškou, ochutnávka 4 druhov medu, od 9:30 do 11:40

26.07. – Pamiatkový úrad SR – od 9:40 do 13:00 – jednanie za účasti predsedu SZV Ľudovítom Gálom, predsedu Bratislavského regiónu Milanom Rusnákom, bývalým nájomcom Paseky Rudolfom Moravčíkom st. a súčasným nájomcom Paseky Rudolfom Moravčíkom ml., sprístupnenie všetkých častí budov a umožnenie fotodokumentácie pamiatkovému úradu

28.07. – včelárska rodina z Vígľašu – prehliadka skanzenu spojená s prednáškou, od 8:30 do 11:00

01.08. – jeden mikrobus –  20 detí ( od 2 do 5 rokov)+ učiteľky, prehliadka skanzenu spojená s prednáškou, spev ľudových piesní s gitarovým doprovodom, od 10:00 do 11:30

22.08. – 25 detí + 2 učiteľky – prednáška + ochutnávka 3 druhov medu + výroba sviec 3 hod.

30.08. – jeden autobus – 60 pedagógov zo Strednej zdravotnej školy v Bratislave – školenie spojené  s prednáškou o včelích produktoch, spev s gitarovým doprovodom, od 8:45 do 14:15

11.09. – jeden autobus – pedagogický zbor + administratívni pracovníci Vysokej školy v Bratislave Stavebná fakulta, prednáška o včelích produktoch a prehliadka Včelárskej Paseky, 50 osôb

14.09. – 80 detí zo ZŠ Kráľová pri Senci – prehliadka Včelárskej Paseky, od 9:30 do 11:30 hod.

14.09. – jeden autobus – ZŠ v Bratislave – prehliadka skanzenu, od12:00 do 14:00 hod.

14.09. – Polícia Senec – opekačka

14.09. – prednáška a názorná ukážka včelárenia na Slovensku 25 včelárom z Českej Republiky,

19.09. – ZŠ Maďarská Veľká Mača – 37 žiakov + učiteľský dozor a preklad zo slovenčiny do maďarčiny, prednáška spojená s prehliadkou Včelárskej Paseky od 8:30 do 11:30 hod.

20.09. – ZŠ z Trnavy – 60 žiakov + 3 učiteľky, od 8:45 do 12:30, prehliadka, ochutnávka

22.09. až 23.09.– ubytovanie mladých hasičov – spolupráca s OÚ v Kráľovej pri Senci

22.09. až 23.09.– súkromná firemná akcia – opekačka na vedľajšom ohnisku

25.09. – jeden autobus – Klub dôchodcov Topoľčianky – od 16 hod. do 18 hod., prehliadka

26.09. – jeden autobus – Bielorusi

30.09. – Klub abstinentov Slovenska –  prednáška

29.09. – ZO SZV Senica – 22 včelárov, prednáška a prehliadka skanzenu, od 9:00 do 15:00 hod.

02.10. –jeden autobus – 50 detí + 3 učiteľky, ZŠ Česká 10, Bratislava, 7., 8. a 9. trieda, od 11:10 do 12:40 hod., prednáška spojená s prehliadkou skanzenu

02.10. –Dr. Fulová 42 účastníkov, prehliadka skanzenu od 9:30 do 12:30 hod.

04.10. –Klub dôchodcov – jeden autobus -od 9:30 do 11:45 hod., prehliadka

04.10. –ZŠ Šamorín – jeden autobus, od 10:00 do 11:15 hod., prehliadka

11.10. – ZŠ Mierová 46, Bratislava, 42 detí + 3 učiteľky, prehliadka, ochutnávka od 8:45 do 11:30

20.10. a 21.10. školenie Medikov –  na záver školenia prednáška spojená s prehliadkou Paseky

23.10. – Dr. Fulová – 40 účastníkov prehliadka skanzenu od 9:15 do 12:30 hod.

24.10. – Stredná stavebná škola Nitra – prednáška a ochutnávka medu, 9:15 do 12:45 hod.

27.10 a 28.10. – celodenné nacvičovanie hudobného programu – komunita Cenacolo, veľká sála

09.11. – komisia pre opravy a rekonštrukciu majetku SZV, zač. na Svrčej ulici o 10 hod., potom o

15:00 príchod na Včelársku Paseku, koniec o 22 hod.

10.11. –nácvik hudobného programu – Komunita Cenacolo

11.11. – nácvik hudobného programu – Komunita Cenacolo

16.11. – GLOBSEC zahraničná návšteva z Gruzínska s prekladateľkou, 18 osôb, prednáška spojená s diskusiou a ochutnávkou včelieho medu a medoviny, od 11:40 do 14:00

16.11. – poľovníci a včelári

17.11. – včelársky krúžok začínajúcich včelárov vedený Adamom Sadovským, zač. o 10 hod. a koniec o 16:15 hod., prvá prednáška Rudolfa Moravčíka ml o histórii včelárstva a Paseke, ochutnávka medoviny, druhá prednáška Rudolfa Moravčíka st. o praktickom včelárení

20.11. – regionálna schôdza SZV Bratislava, počet osôb 14, začiatok o 17 hod., koniec o 22 hod.,

01.12. – stretnutie rodiny Rudolfa Moravčíka a včelárov, prehliadka skanzenu

26.12. –živý Betlehem v komunite Cenacolo, začiatok o 17:00, aktívna účasť rodiny Rudolfa Moravčíka, prípadné pohostenie na Paseke pred a po predstavení návštevníkov podujatia

30.12. – živý Betlehem v komunite Cenacolo, začiatok o 17:00, aktívna účasť rodiny Rudolfa Moravčíka, prípadné pohostenie na Paseke pred a po predstavení návštevníkov podujatia

 

Prezentácia Paseky mimo areálu:

10.01. – príprava preskleneného úľa a jeho dovoz do Pezinského múzea, odvoz 29.01. na Paseku

18.01. – prednáška v osvetovom stredisku mesta Piešťany – účasť do 20 osôb

19.01. – prednáška v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

31.01. – dovez živých včiel a medzistienok na výrobu sviec – Malokarpatské múzeum v Pezinku

01.02. – kontrola včiel v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

22.02. –výber a odvoz exponátov na výstavisko Agrokomplex v Nitre Medovinka roka 2018

23.02. – kontrola živých včiel v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

23., 24. a 25.02. – prezentácia Paseky na výstavisku Agrokomplex v Nitre Medovinka roka 2018

27.02. – prezentácia Paseky v Ostrihome v Maďarsku „Cezhraničná spolupráca Maďarských a Slovenských včelárov“

16.03. – prednáška v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

21.03. –príprava preskleneného úľa a jeho naplnenie včelami Malokarpatské múzeu v Pezinku

22.03. – prednáška  účastníkom detoxikačného pobytu v hoteli „Zátoka“ v Senci (70 osôb)

03.04. ukončenie včelárskej výstavy v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a odloženie prinesených exponátov na pôvodné miesta v areáli Paseky

11. 04. – odvoz medveďa z Malokarpatského múzea do múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici

10.04. – Špeciálna ZŠ Senec – prednáška pre 1. aj 2. stupeň, ukážka živých včiel v presklenenom úli, exponáty z Paseky

19.04. – prednáška  účastníkom detoxikačného pobytu v hoteli „Zátoka“ v Senci (40 osôb)

24.04. – výkop jám, zabetónovanie nosných stĺpikov, úprava terénu a okolia v Kráľovej pri Senci oproti kostolu (inštalovali sme informačnú vitrínu „Medová cesta“)

09.06. – Branov aktívna účasť

16. a 17.06. – hrad Beckov – „Medové slávnosti na hrade Beckov“ – dovoz historických exponátov aj moderných úľov, presklenený úľ so živými včelami, ukážka vytáčania medu, každý deň 6 prednášok, od 8:00 do 18:00

15:09. – Kráľová pri Senci – „Dni ovocia a zeleniny“ – prednáška o význame včiel

22.09. – kultúrny dom vo Vrbovom – prednáška o význame včiel

02.10. – prednáška pre včelárov ZO SZV Bratislava o histórii včelárstva na Botanickej fakulte v Bratislave, od 17:00  do 19:00 hod.,

04.10 – zapožičanie exponátov a informačných materiálov ZO SZV Ružindol pre víkendové podujatie „Dni včelárov a záhrad“

04.10. – hotel „Zátoka“ Senec – detoxikačné pobyty – prednáška od 20:00 do 22:30 hod.

11.10. – zapožičanie exponátov a informačných materiálov včelárom z Piešťan

18.10. – príprava stánku na výstavisku v Olomouci

19.10. a 20.10. – výstavisko Olomouc – celodenná prezentácia Včelárskej Paseky

25.10. –hotel „Zátoka“ Senec – detoxikačné pobyty – prednáška 20:30 do 22:30 hod.

27.10. – prednáška pre včelárov na aktuálne témy – Uherské Hradiště (4 hodiny aj s diskusiou)

06.11. – prednáška na aktuálne témy pre včelárov ZO SZV Bratislava na Botanickej fakulte v Bratislave, začiatok o 17:00 a koniec o 20:00

14.11. – prednáška pre deti ZŠ Nábrežie Mládeže Nitra, ukážky včelárskych pomôcok, ochutnávka včelieho medu, ukážka života včiel v úli a včelích produktov, niekoľko historických exponátov, v trvaní cca 3 hodín

15.11. – prednáška pre deti ZŠ Nábrežie Mládeže Nitra, ukážky včelárskych pomôcok, ochutnávka včelieho medu, ukážka života včiel v úli a včelích produktov, niekoľko historických exponátov, v trvaní cca 3 hodín

17.11. – prednáška pre Bratislavský včelársky krúžok

Bratislavsky vcelarsky kruzok

23.11. – prednáška pre deti 6.ročníka ZŠ Nábrežie Mládeže Nitra, ukážky včelárskych pomôcok, ochutnávka včelieho medu, ukážka života včiel v úli a včelích produktov, niekoľko historických exponátov, v trvaní 1 vyučovacej hodiny

 

Vykonané práce a činnosti:

 

18.01. – prevzatie reprezentačného úľa zo Slovinska

16.04. – dovoz paliet na prevoz včelstiev (inventár ukážkovej včelnice)

17.04. – dovoz 1000 zbitých a nadrôtikovaných rámikov pre ukážkovú včelnicu

náter úľových zostáv z vonkajšej strany, vnútorný náter úľov ukážkovej včelnice včelím voskom, maľovanie podmetov úľových zostáv ukážkovej včelnice

25.04. – dovoz rámikových prírezov (inventár ukážkovej včelnice)

01.05. – prevoz zväzových včelstiev na Včelársku Paseku a ich umiestnenie na stanovište v areáli

oprava 1000l pojazdnej nádrže a jej prerobenie na účely zavlažovania nektárodajných drevín

27.07. – príprava na prevoz zväzových včelstiev na palete

28.05., 06.06., 11.06., 06.09., 07.09. – kosenie a hrabanie trávy na Svrčej ulici v areáli ústredia SZV

17.06. a opätovne 25.06. – naplnenie zreštaurovaného veľkého preskleneného úľa živými včelami

zabezpečenie veľkoobjemových varných kotlov a ich oprava, pre potreby kuchárov na 99. výročie organizovaného včelárstva na Slovensku (ku dňu 11.08.2018)

asfaltovanie výtlkov na ceste v areáli Paseky a vstupného portálu

dovoz nových stolov a stoličiek – pomoc pri vykladaní a odloženie vo včelárskej dielni (6 osôb)

 

rozoberanie zánovného altánku v Piešťanoch a jeho prevoz na osadenie na Paseke (8 osôb 10 dní)

 

rozobratie a odstránenie strešnej krytiny na prvom dobovom včelíne od hlavného vchodu do skanzenu a tiež odstránenie poškodených hranolov zo strechy tohto včelína (poškodenie spôsobené pádom veľkej vetvy stromu pri včelíne), zber a odvoz pôvodnej krytiny strechy, výroba, maľovanie a namontovanie nosných hranolov strešnej krytiny, príprava OSB dosiek a ich namontovanie na nosné hranoly, dokončenie striech (upevnenie strešnej krytiny-kanadský šindeľ), maľovanie spodnej strany strechy ochrannými nátermi

dobový včelín pre kláty a dlabáky poškodený pádom 86 ročnej lipy – dokončenie opravy a reštaurovania začatého v roku 2017 – dovoz hranolov a strešných lát, ich rozrezávanie a natieranie, primontovanie k nosnej strešnej konštrukcii, upevňovanie strešných lát, umiestnenie klátov a dlabákov + exponátov vyrobených umelcami pri príležitosti 85. výročia slávnostného otvorenia Včelárskej Paseky („medveď so slameným košom“ a „havran s vajíčkom“)

odskúšanie a správne rozmiestnenie novej zvukovej aparatúry pre ozvučenie amfiteátra ku výročnému dňu na Paseke (11.08.2018), potom ešte 2x

opravy, nový náter a konzervácia malého a veľkého dobového prístreška na slamené koše

výmena strešnej krytiny a jej upevnenie – kanadský šindeľ – veľký dobový včelín na slamené koše

 

inštalovanie reflektorového osvetlenia hlavného ohniska za hlavným včelínom firmou vybratou SZV – vytvorenie podmienok pre tieto úkony

 

vypílenie nebezpečných stromov okolo Paseky, odpratanie haluzín a íverov z cesty, odvoz

kosenie krovinorezom okolo pútačov pri hlavnej a vedľajšej ceste, čistenie tabúľ od lián, oprava ležiacej smerovej tabule v Lúčnom Dvore a jej vyrovnanie do pôvodného stavu

 

V roku 2018 boli odborne zreštaurované tieto exponáty:

63 kusov slamených košov

úľ „Slovák“

dlabák „tvár s červeným nosom“

figurálny úľ mních“

veľký presklenený prehliadací úľ

oprava novej makety prierezu včely medonosnej

oprava „Tisícročnej“ včely

dlabák s reliéfom pustovníka

vytvorenie podstavca pre dlabák „Muchotrávka červená“ s dvoma malými hríbikmi v jeho blízkosti

malý úlik – „zámok na stračej nôžke“

figurálny exponát v podobe človeka s klobúkom – vytvorenie novej funkcie pre exponát – „Turista“ – schránka pre dobrovoľný príspevok. Umiestnenie pri vchode do hlavného včelína.

valcovité napájadlo so stojanom pre včely so šikmou kaskádovou plochou pre odber vody včelami

figurálny úľ – „Šaman“ (chýba ešte farebný náter)

 

výroba osemhranného dvojpodlažného stojana so strechou na slamené koše, jeho umiestnenie vedľa hlavnej budovy a naplnenie slamenými košmi

výroba originálneho stolíka v tvare osemuholníka z pňa stromu pri veľkom ohnisku, základný náter a lakovanie

vytvorenie nového viacpodlažného osemuholníkového stoja na malé úliky, jeho umiestnenie v hornej miestnosti hlavného včelína a jeho zaplnenie exponátmi (oplodniačikmi)

 

opravy traktoríkaStiga a jeho mechanického príslušenstva(1x komplexná oprava traktoríka Stiga, zakúpenie nových náhradných súčiastok a ich výmena za poškodené a opotrebované, výmena olejov a mazadiel, výmena klinového remeňa na mulčovači)

 

zväčšovanie amfiteátra – výkop zeminy, vyrovnávanie terénu, príprava stĺpov pre zadnú stenu amfiteátra, ich zabetónovanie, betónovanie jednotlivých stupňov hľadiska a rozšírenej časti pódia, odstraňovanie betónu, kde bola pôvodná zadná stena pódia

úprava vonkajších prednáškových priestorov (amfiteáter) zo severnej strany hlavnej budovy – urovnávanie terénu, príprava a namontovanie nosných hranolov na železné zabetónované stĺpy, našróbovanie OSB dosiek ako kulisu, upevnenie OSB dosiek na podlahu okolo stredového stromu v strede pódia, príprava hľadiska – požičanie paliet, umiestnenie a na nenašróbovanie OSB dosiek, rozmiestnenie lavičiek a stolov, rozmiestnenie a odskúšanie ozvučenia a aparatúry

 

príprava, údržba a prezentácia vnútorných priestorov a vonkajších častí budov:

zametanie chodníkov a vybetónovaných plôch

hlavná budova – zasklievanie okien, zriadenie internetu, temperovanie a vykurovanie, zazimovanie všetkých okien zo severnej strany, generálne upratovanie v kuchyni – v pravidelných intervaloch, zvesenie záclon vo veľkej a malej sále a vo fajčiarskej miestnosti na poschodí, ich pranie a opätovné zavesenie, umývanie okien, ometanie pavučín a utieranie prachu, dezinfekcia a dezinsekcia vnútorných priestorov, výmena pokazených zámkov na dverách.

01.06. – príprava premietacej techniky, inštalovanie klimatizačného zariadenia a automatu na studenú a horúcu vodu v malej sále,  výmena vodovodnej batérie v kuchyni a v malej sále, príprava kuchyne v pivnici – vyrovnanie podlahy (rozbitie schodu, zabetónovanie dier), upratovane v pivnici,

výkop zeminy pri bočnom vchode a vytvorenie kanála pre umiestnenie neperforovaných rúl s priemerom 110cm, napojenie rúl na odkvap hlavnej budovy zo severnej a západnej strany, obloženie jemným štrkom, príprava na betónovanie, pri bočnom vchode z južnej, zo severnej a západnej strany – príprava na betónovanie (odstránenie popraskaných betónov, zaplnenie vykopaného kanála hrubým štrkom, upevnenie šalovacích dosiek a karirohoží, výroba nového poklopu na šachtu), dovoz betónu domiešavačom a betónovanie chodníka z ľavej strany hlavného schodiska, okolo bočného vchodu, zo západnej strany a severnej strany hlavnej budovy, staré a opotrebované stoly a stoličky z veľkej sály – prenos a odloženie do domu včelmajstra, kompletné vypratanie malej sály, prenos časti výstavky do dolnej miestnosti hlavného včelína, prenos zo včelárskej dielne a poskladanie nových stolov a stoličiek vo veľkej sále,

vykurovanie denne v krbe vo veľkej sále a kotlom na drevo počas chladných dní a nocí,

prerábka elektriny v malej sále, vyrovnanie stropu, namontovanie nových svietidiel, výsuvného plátna, držiak na projektor a napájanie, nové zásuvky a vypínače + ističe, maľovanie stien malej sály – vytvorenie podmienok pre tieto úkony vykonávané firmou vybratou SZV

 

správcovský dom – temperovanie v zimných mesiacoch a vykurovanie počas ubytovania hostí, ometanie pavučín a utieranie prachu, dezinfekcia a dezinsekcia vnútorných priestorov, nutné opravy – pretekajúci záchod a vodovodné batérie, zasklievanie okien, zmontovanie nových skríň, oprava prasknutej trubky záchoda a výmena zasušeného kohútika prívodu vody do záchoda

 

dielňa a pracovňa so včelími úľmi a rámikmi – čistenie, následne maľovanie, penetrácia stien, osádzanie zárubne, upratovanie a presúvanie väčších vecí, umývanie okien a podlahy, dezinfekcia vnútorných priestorov, penetrácia stien, osádzanie zárubne, gitovanie, maľovanie škrabanie podlahy, zalievanie prekladu betónom, výkop zeminy pred dielňou, urovnanie a spevnenie podlažia hrubým štrkom a upevnenie karirohoží a šalovanie – príprava pre betónovanie, dovoz betónu domiešavačom a vybetónovanie celej plochy

plechový hangár – viackrát upratovanie a presúvanie väčších vecí a uskladnenie „pivných“ súprav na sedenie

 

dom ovocinára – 5x obhliadky s projektantmi kvôli rekonštrukcii + (majetková komisia)

 

spracovňa medu – čistenie rín a striech od lístia a machu na celej budove spracovni, upratanie a jej poskytnutie včelárom zo ZO SZV Kráľová pri Senci na vytáčanie medu, po vytočení medu jej opätovné vyčistenie a upratanie kolektívom Paseky (vytáčanie v dňoch – 12., 13., 24.05., 16.06., 18.06., 19.06., 10.07., 11.07., 25.07.)

 

chata „Kamila 1“ – dezinfekcia a dezinsekcia vnútorných priestorov, čistenie rín a striech od lístia a machu, oprava zásuviek a svietidiel, nutné opravy (dvere, zámky, kľučky), výmena bojlera za nový, vyčistenie ríny na chate a aplikácia ochranných náterov na vybudovaný sušiak na bielizeň  za zadnou časťou chatky, vystuženie strechy sušiaka a upevnenie strešnej krytiny

 

chata Kamila 2 – dezinfekcia a dezinsekcia vnútorných priestorov, drobné opravy vodovodných batérií, odtokov v umývadlách, okeníc, spŕch, elektrických rozvodov a svietidiel, čistenie rín a striech od lístia a machu, oprava vnútornej časti strechy (napílenie OSB dosiek na správnu veľkosť a prišróbovanie medzi nosné trámy podkrovia), oprava zásuviek a svietidiel, nutné opravy (dvere, zámky, kľučky)

 

dom včelmajstra – likvidovanie popínavej liany z prednej strany,dezinfekcia a dezinsekcia vnútorných priestorov, oprava zásuviek a svietidiel, oprava záchoda, výmena expanznej nádrže

 

hlavný včelín – kompletné vyčistenie celého hlavného včelína, čistenie rín (2x) a striech od lístia a machu, upratovanie a vypratanie spodnej miestnosti, dolná miestnosť – spevňovanie omietok kotvami v počte 50ks, následná penetrácia, odstraňovanie omietok a zarovnávanie stien, naloženie odpadu na káru a odvoz, základný penetračný náter a vodoodpudivý penetračný náter vnútorných betónových múrov poškodených a zvetraných vonkajšou eróziou a vlhkosťou, spevnenie podkladnej omietky zasieťovaním a príprava na stierkovanie, príprava podkladnej omietky pre strojové omietanie, upevnenie rohových a okenných líšt, zameranie podlahy, omietanie stien a dokončenie stropu, pokladanie dlažby na podlahu, vydláždenie schodiska do dolnej miestnosti, vyhotovenie a namontovanie zábradlia všetkých schodísk, oprava niektorých okien a okeníc

dovoz vitrín a ich zmontovanie v dolnej miestnosti – firma

postupné dopĺňanie vitrín v hlavnom včelíne v dolnej miestnosti

 

perníková chalúpka – čistenie rín a striech od lístia a machu, elektrifikácia perníkovej chalúpky

 

dokončovanie kruhovej stavby medzi hlavnou budovou a správcovským domom – stavba strechy + náter OSB dosiek, ktoré budú na streche, lepenie ipy na strechu, upratovanie a príprava na dokončenie (strop, podlaha a steny), natieranie nosných hranolov, natieranie bielou farbou a namontovanie OSB dosiek na steny z vnútornej strany

 

skrášlenie predzáhradky pred hlavnou budovou, odvoz dreva nachystaného ako palivo za hlavnou budovou a pod hlavným schodiskom do skladu palivového dreva za spracovňu, zametanie chodníkov a vybetónovaných plôch

 

odhŕňanie snehu z ciest na Paseke a na príjazdových cestách – 4x – komunita Cenacolo

pílenie stromov v skanzene určenými dendrológmi ako choré a nebezpečné – firma vybraná SZV

 

zazimovanie exponátov vo voľnom priestore skanzenu (slamené koše v osemuholníkovom stojane, „mních“, stôl, stoličky a lavička v tvare šesťuholníka)

 

príprava, udržiavanie a prezentácia vonkajších priestorov Paseky – skanzen a záhrada, oprava vstupnej brány po autonehode, práca so včelstvami ukážkovej včelnice na Paseke (opatrenia proti silnému vetru a mrazu, kontrola zimovania, liečenie, kočovanie, pribežné zakrmovanie a liečenie proti klieštikovi, podpora zdravotného stavu včiel pomocou špeciálnych prírodných preparátov pôsobiacich na tráviacu sústavu včiel, opatrenia proti vzájomnému sa rabovaniu včelstiev a likvidácia hlodavcov, …), čistenie okrajových častí skanzenu a plotov Paseky od náletov, pílenie a odvoz popadaných vetví stromov, čistenie záhrady, pílenie a odvoz dreva, pílenie, štiepanie veľkých kusov dreva a rozoberanie vyradených paliet na palivové účely a ich odvoz a uskladnenie

sadenie stromčekov v skanzene a v západnej časti areálu, polievanie a pridanie kolíkov, kosenie trávy, v západnej časti Paseky, kde sú zasadené lipky, jedličky a trvalka agastache – polievanie a trhanie buriny -podľa potreby viackrát

čistenie západnej časti Paseky od náletov krovín a lián, pílenie dreva na menšie kusy motorovými pílami, zber, odvoz a likvidácia haluzín

čistenie plota od prerastených stromov, krovín a lián severo-západnej časti Paseky

pílenie nebezpečných vetví stromov pri severnom plote Paseky a triedenie na haluziny a palivové drevo, ich odvoz a upratanie

tvarovací orez okrasných kríčkov a stromčekov v skanzenovej časti plotostrihom a motorovou pílou a zber a likvidácia orezaného materiálu

trhanie buriny, okopávanie okolo okrasných stromov a krov v skanzenovej časti, hrabanie lístia, zber a odvoz halúzok, buriny a lístia, mulčovanie a kosenie trávy v skanzene a v okrajových častiach skanzenu,

22.05., 30.- 31.07. – kosenie trávy v celej záhrade bubnovou kosačkou a dvoma krovinorezmi pri plotoch a okolo stromov, zber sena

valcovanie pôdy za správcovským domom a pod pagaštanmi = príprava trate pre šliapacie formule, čistenie okolo plota a za plotom pri potoku Čierna voda a stavanie móla pre loďky, na ktorých sa budú návštevníci plaviť počas návštevy Paseky 11.08.2018

postavenie novej rozsiahlej ohradypre kozy v záhrade, úprava parkoviska pre autá návštevníkov výročného dňa 11.08.2018

viacnásobné výdatné polievanie všetkých okrasných stromov a krov v skanzenovej časti, všetkých tují počas dlhotrvajúceho veľmi teplého a suchého počasia

upratovanie vodárničky v záhrade

zber väčších kusov pilín, íverov a vetví popadaných na zemi, ich odvoz zo skanzenovej časti Paseky

vyrovnávanie terénu v celej skanzenovej časti, kde firma orezala a odpílila dendrológmi schválené stromy na výrub a orez

veľká oprava poškodených častí plota

 

28., 29. a 30.06. – pokosenie trávy, rotavátorovanie veľkým traktorom, ručné urovnávanie pôdy, sejba 1ha nektáro a peľodajnej miešanky pre včely na južnej strane záhrady za stromoradím liesok, 01.07. – opätovné valcovanie poľa so zasiatou nektáro a peľodajnou miešankou v záhrade za lieskami

štiepkovanie haluzín zapožičaným štiepkovačom

likvidácia sršňov a os pomocou lapačov a tiež mechanicky, chemicky a ohňom likvidáciou hniezd v areáli Paseky a okolí

vykopanie a odvoz zabetónovaných stĺpikov na smetné koše, ktoré sa už nepoužívajú a zarovnanie terénu

 

Prezentácia Paseky bežným návštevníkom:

individuálni návštevníci – poskytnutie občerstvenia, ochutnávky medu, medoviny, včelieho peľu, ukážky včelieho diela, živé včely za sklom v úľovom prostredí, ukážky ostatných včelích produktov a výrobkov, podľa záujmu prehliadka skanzenu s výkladom na rôzne témy, ukážky chovu drobných hospodárskych zvierat, pestovania zeleniny, nektáro a peľodajné stromy, kry a trvalky, predaj včelích produktov

 

Spracovali Zuzana a Rudolf Moravčík dňa 05.03.2018 v Kráľovej pri Senci