O Včelárskej Paseke

O Včelárskej Paseke

Včelárska Paseka pri Kráľovej pri Senci je najväčší včelársky skanzen v strednej Európe, ktorý má viac ako 300 exponátov úľov a včelínov, rozsiahly park s arborétom, kde vynikajú predovšetkým významné nektárodajné dreviny a historická lipová alej (viac ako 85-ročná), solitéry ako tulipánovník ľaliokvetý, sofory japonské,  céder libanonský, sad ovocných drevín, a i. Celkovo sa vo včelárskom arboréte nachádza viac ako 700 nektárodajných a peľodajných drevín a kríkov.

Zariadenie Včelárska Paseka bolo vybudované slovenskými včelármi  ako vzdelávacie centrum. Tomuto účelu slúži s krátkym prerušením v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch dodnes. Objekty boli postavené podľa projektov architekta a včelára Juraja Tvarožka,  a k histórii tohto zariadenia ako aj k 100. výročiu existencie včelárskeho spolku (1919-2019) je vo včelárskom múzeu sprístupnená výstava s mnohými historickými exponátmi. Návštevníkom tak priblížia začiatky včelárenia v Hornom Uhorsku, zakladanie včelárskych spolkov, založenie Včelárskej Paseky, jej okupáciu maďarskými vojskami, pobyt posádky poľného letiska Červenej armády počas oslobodzovania územia, ako aj neskoršie pôsobenie včelárskeho učilišťa a postupného budovanie včelárskeho skanzenu.

O zaujímavostiach zo života včiel, o včelársky významných rastlinách a o všestrannom využití včelích produktov pre ľudské zdravie sa návštevníci dozvedia mnoho informácií prostredníctvom 30 panelov včelárskeho náučného chodníka, ako aj počas sprievodcovských vychádzok (na objednávku vopred).

Zariadenie ponúka možnosti zakúpiť si občerstvenie, suveníry a včelie produkty, posedenie v altánkoch a pri vonkajších ohniskách, ubytovanie a i.