Nezaradené

Tlačová správa úradu EFSA ohľadom neonikotinoidov

Vážení včelári, radi by sme Vás informovali o postupoch v boji proti neonikotinoidom. Úrad EFSA vydal tlačovú správu ohľadom NEONIKOTINOIDOV a riziká pre včely. Podľa dostupných zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, Čítať ďalej...
Nezaradené

Hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odložené

Vážení priatelia včelári, hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odložené! Ako sme Vás už informovali Slovenský zväz včelárov inicioval podporu úplného zákazu neonikotinoidov formou listu zo dňa 5.12.2017, ktorý adresoval priamo ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aby tak chránil záujmy svojich včelárov. (http://www.vcelari.sk/node/1003) Slovenskému Čítať ďalej...
Nezaradené

Výstava – Tisícročná včela – Pezinok

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov pripravilo výstavu s názvom Tisícročná včela.

Návštevníci výstavy si môžu pozrieť originálne úle, živé včielky, súčasťou výstavy bude Veľká matka z filmu Tisícročná včela (1983) a 100 ďalších originálnych exponátov. Pripravili sme celoslovenskú súťaž medu a medovín tzv. Medová cesta na Čítať ďalej...

Obežníky SZV Obežníky SZV 2017

Obežník 12/2017 – Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatných publikácií

Na sekretariáte SZV si môžete objednať stolový kalendár na rok 2018, Včelársky zápisník na rok 2018 a ďalšie včelárske publikácie a DVD so včelárskou tématikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.

Prílohy:Čítať ďalej...